Kinderen

Kinderen hebben een speciale positie in het erfrecht. Vroeger vond men dat het familievermogen ongehinderd naar de kinderen moest kunnen gaan. Wat de echtgenoot (of geregistreerd partner) kreeg, was niet belangrijk. Inmiddels is de positie van de echtgenoot door de regels van de wettelijke verdeling aanzienlijk verbeterd. Toch kun je nog steeds resten van de speciale plaats van de kinderen in het erfrecht vinden.

Legitieme Portie

Zo hebben kinderen altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders. Het maakt daarvoor niet uit hoe de relatie van de kinderen met de ouders is. Het deel waar je als kind hoe dan ook recht op hebt, heet de legitieme portie.

Wilsrechten

Ook hebben kinderen zogenaamde wilsrechten. Hiermee kunnen ze voorkomen dat hun deel van de erfenis aan hun neus voorbij gaat doordat de overgebleven ouder hertrouwt.