Onterven (klein)kinderen en partner

In een testament kun je jouw echtgenoot/echtgenote en je kinderen onterven. Dit betekent niet dat kinderen helemaal nergens meer recht op hebben. In de Nederlandse wet staat dat kinderen altijd recht hebben op een deel van de erfenis van hun ouders.

Onterven kinderen

Wanneer je ervoor kiest om je kinderen te onterven betekent het niet dat ze geen aanspraak kunnen maken op de erfenis. In Nederland hebben kinderen altijd recht op een deel van de erfenis van de ouders. Dit wordt de legitieme portie genoemd. De legitieme portie bedraagt de helft van wat de kinderen krijgen als er geen testament is en de wettelijke regeling van toepassing is. De legitieme portie bestaat dus enkel uit geld. Je kunt wel laten opnemen dat het onterfde kind bijvoorbeeld een bepaalde antieke kast erft. De waarde van deze kast wordt dan van de legitieme portie afgetrokken. Als de wettelijke verdeling van toepassing is, kan de legitieme portie pas opgeëist worden na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Een kind heeft 5 jaar om de legitieme portie op te eisen.

Onterven kleinkinderen

Het onterfde kind kan berusten in de onterving en van de legitieme portie afzien. In dit geval erven zijn of haar kinderen de in plaats. Wanneer je niet wilt dat zij dit deel erven is het van belang om hen ook te onterven. Wanneer je wilt dat de kleinkinderen wel erven kun je dit in het testament laten opnemen of hen bijvoorbeeld goederen of een geldbedrag via een legaat toekennen. Je kunt ook opnemen dat zij dit alleen krijgen wanneer hun ouder berust in de onterving. Bespreek met de notaris hoe je dit het beste kunt regelen.

Onterven partner

Je kunt ook besluiten je partner te onterven. Een partner heeft geen recht op een legitieme portie. Wanneer je een partner onterft, ontvangt deze ook daadwerkelijk niets. Wel heeft hij/zij andere rechten. Wanneer het nodig is voor de verzorging kan de partner aanspraak maken op gebruik van de woning en meubelen voor een periode van zes maanden. Dit wordt het vruchtgebruik genoemd.

Hoe kan ik iemand onterven?

Wanneer je besluit je partner of kind te onterven moet je naar de notaris. Het onterven van een partner of kind moet worden vastgelegd in een testament. Je hoeft de partner of kind niet op de hoogte te stellen van de onterving.