Erfgenamen

Wie jouw nalatenschap erft is via de wet bepaald. Mocht je andere wensen hebben dan kan je dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaal je zelf wie jouw erfgenamen zijn.

Erfgenamen zonder testament

Wanneer je geen testament hebt opgesteld komt alleen de eigen familie in aanmerking voor de erfenis en nalatenschap. Bloedverwanten zijn jouw wettelijke erfgenamen. Enkel jouw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner vormen hier de uitzondering op. Schoonfamilie en aangetrouwde kinderen erven dus via de wet niets van jou. Daarbij is een voorwaarde dat een erfgenaam in leven is. Een kind dat nog niet geboren is of een familielid wat overleden is kan geen erfgenaam zijn. Uitzondering hierop is wanneer een vrouw kan aantonen dat ze in verwachting is van het kind van haar partner op het moment dat de partner overlijdt. Het kind wordt dan erfgenaam zodra het levend ter wereld komt.
De wet onderscheidt vier groepen van erfgenamen. De rangorde van deze groepen is als volgt:
1. echtgenoot / geregistreerd partner en kinderen
2. ouders, broers en zussen
3. grootouders
4. overgrootouders

Erfgenamen met testament

Als je buiten jouw eigen bloedverwanten ook wilt dat anderen van je erven is het verstandig dit vast te leggen in een testament. Je kan bij de notaris een testament opstellen. Ook kan je bloedverwanten onterven in een testament. Kinderen hebben in Nederland echter altijd recht op hun legitieme portie.

Wie erven niet?

De volgende personen erven niet:

  • Persoon die is onterfd. Dit kun je laten opnemen in een testament. Een uitzondering hierop is het kind. Kinderen hebben altijd recht op hun legitieme portie.
  • Persoon die onbevoegd is om te erven. Dit is wettelijk vastgelegd. Dit zijn personen die vanuit hun positie jouw hebben kunnen beïnvloeden bij het opstellen van je testament. Denk hierbij aan een verzorger van het bejaardentehuis of de notaris die het testament heeft opgesteld. Het kan ook iemand betreffen die jouw testament heeft proberen te vervalsen. Let op dit kan ondanks het bestaan van een testament ook een familielid zijn.
  • Indien een persoon gelijktijdig met jou overlijdt.
  • Wanneer iemand zelf besluit de erfenis te verwerpen.

Testament opstellen

Het opstellen van een testament wordt gedaan door een notaris. Jij geeft aan wat jouw wensen zijn en de notaris gaat bekijken hoe dit het beste geregeld kan worden. Door dit goed te regelen kun je flink wat schenk- en erfbelasting besparen. Daarnaast weet je zeker dat alles goed geregeld is. Op zoek naar een notaris die hierbij kan helpen? Wij hebben altijd iemand bij je in de buurt zitten. Neem gerust even contact met ons op.