Testament opstellen

In een testament kun je bepalen wat er met je erfenis/nalatenschap gebeurt nadat je overlijdt. Hierin kun je tevens vastleggen wat je wensen zijn voor je uitvaart en wie de erfenis moet afhandelen.

Notaris

Een testament kan alleen bij de notaris worden opgesteld door iedereen die in Nederland woont en die 16 jaar en ouder is. Een document dat je zelf maakt is in Nederland niet rechtsgeldig. Het enige wat je zelf kunt maken is een codicil. Hier kun je enkel bepaalde voorwerpen schenken aan nabestaanden. Een geldbedrag of bijvoorbeeld aandelen nalaten is via een codicil niet mogelijk. Heb je eenmaal bij de notaris een testament laten maken dan blijft dat altijd geldig. De notaris meldt het daarnaast ook aan bij het Centraal Testamentenregister. Wil je tussentijds iets aanpassen, dan kan dat natuurlijk altijd, dit loopt dan wel weer via de notaris.

Neem contact op met onze specialisten. Zij kunnen je vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.
TIP:

Redenen

Er zijn veel redenen om een testament op te stellen. De redenen kunnen per persoon verschillen. Wij noemen een aantal belangrijke redenen:

  • Het regelen van de voogdij van de kinderen.
  • Je kan een executeur benoemen.
  • Een testament kan een fiscaal voordeel opleveren. Zo kan je erfbelasting besparen.
  • Erfgenamen benoemen.
  • Wanneer je niet getrouwd bent, maar je partner wel een gedeelte wilt nalaten.
  • Veilig stellen van vermogen voor de kinderen bij een tweede huwelijk.
  • Het opnemen van een legaat.
  • Regelen van bedrijfsopvolging.
  • Je behoudt zelf de regie over jouw erfenis. Wanneer je geen testament opstelt bepaalt de wet wat met jouw erfenis gebeurd.

Testament opstellen bij samenwonen

Als je samenwoont zonder getrouwd te zijn of zonder een geregistreerd partnerschap, dan erf je volgens de Nederlandse wet niet automatisch van elkaar. De nalatenschap gaat in dit geval naar de erfgenamen volgens de wettelijke regeling. Dit wettelijke erfgenamen zijn eventuele kinderen, broers/zussen en ouders. In een testament kun je vastleggen dat jouw erfenis toch naar je partner gaat.