“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ruzie over verdelen van de erfenis

  • Het verdelen van de erfenis is geen makkelijke klus.
  • Het kan nogal eens voor onenigheid zorgen.
  • Komen jullie er samen niet uit, dan kan de kantonrechter bepalen hoe de bezittingen verdeeld moeten worden.
9,4
Klanten vertellen

530 beoordelingen

Lees voor

Meestal is er geen testament. In dat geval moet de erfenis worden verdeeld volgens de wet. Wie de erfgenamen zijn is in de wet bepaald. Besluit je de erfenis te aanvaarden, dan ben je officieel erfgenaam. De erfgenamen zijn vervolgens ook degenen die de afwikkeling van de nalatenschap moeten gaan regelen. Helaas gaat dit niet altijd zonder slag of stoot. In een tijd van emoties kan het regelen van alles de nodige problemen en conflicten opleveren. Dit is erg vervelend en het is het beste als je dit samen kunt voorkomen, maar dit lukt niet altijd. Komen jullie er niet samen uit, dan kan de kantonrechter een uitkomst bieden. Deze kan voor jullie besluiten op welke manier de verdeling gaat plaatsvinden.

Let op:
Ruzie in de familie over de erfenis en kom je er niet gezamenlijk uit? Soms is mediation een optie. In andere gevallen kan de kantonrechter uitkomst bieden. Laat je adviseren! Onze juridische medewerkers helpen je graag op weg. Zij luisteren naar je verhaal en geven je advies waar je mee verder kunt. Laat een berichtje achter en zij bellen je zo snel mogelijk even terug.

CASUS: Twee woningen verdeeld tussen drie kinderen

We schetsen een voorbeeld situatie waarbij er geen testament is. Wel zijn er bezittingen die verdeeld moeten worden. Vader en moeder zijn overleden en laten twee woningen achter aan hun drie kinderen. Dit betekent dat de kinderen met zijn drieën eigenaar zijn geworden van twee woningen. Twee van de drie kinderen willen de woningen verkopen en één/derde van de waarde van de woningen op hun rekening hebben. Het andere kind wil de woningen niet verkopen. Lastig! In deze situatie zijn er twee mogelijkheden.

Waarde bezittingen verdelen

De eerste mogelijkheid is dat de erfgenamen samen de waarde van de bezittingen vaststellen en deze vervolgens verdelen. In dit voorbeeld zal de verdeling als volgt kunnen; de erfgenaam die de woningen wil hebben, wordt eigenaar van de twee woningen. Deze betaalt vervolgens twee/derde van de overwaarde aan de andere twee erfgenamen. Ook de overige bezittingen worden gewaardeerd en verdeeld onder de drie erfgenamen. Op deze manier kom je toch tot een eerlijke verdeling en krijgt iedereen wat hij wil. Toch lukt het lang niet altijd om hier uit te komen. Een veel voorkomend probleem is dat er discussie ontstaat over de waarde van de bezittingen.

De kantonrechter verdeelt de bezittingen

Omdat het vaak voorkomt dat de erfgenamen het niet eens worden over de verdeling is er een speciaal wetsartikel. In dit wetsartikel staat dat erfgenamen bij onenigheid de kantonrechter kunnen vragen op welke manier de bezittingen verdeeld moeten worden. Bij onroerende zaken, dit zijn zaken die niet kunnen worden verplaatst zoals grond of een woning, benoemt de kantonrechter een taxateur. De taxateur waardeert vervolgens alle bezittingen die van enige waarde zijn. Zo kan er geen discussie meer ontstaan over de waarde.

De kantonrechter kan vervolgens op de volgende manieren besluiten de bezittingen te verdelen:

  • Iedere erfgenaam krijgt een deel van een bepaalde bezitting;
  • Eén van de erfgenamen krijgt een groter deel van de erfenis, dit wordt overbedeling genoemd. Hierdoor ontstaat een schuld bij de andere erfgenamen die moet worden afgerekend. De kantonrechter kan bepalen dat deze schuld in termijnen wordt afgelost aan de overige erfgenamen.
  • De bezittingen worden verkocht en de netto-opbrengst wordt verdeeld onder de erfgenamen.

Hulp nodig?

Loop jij tegen problemen aan bij het verdelen van de erfenis? Leg jouw situatie vrijblijvend voor aan onze juridische medewerkers. Zij kunnen voor je kijken welke oplossingen er zijn. Daarnaast kunnen zij je in contact brengen met een specialist die hier verder bij kan helpen. Laat jouw gegevens achter op het contactformulier, dan bellen zij je zo snel mogelijk even terug.

Meer informatie