Ruzie over verdelen van de erfenis

Vaak heeft de erflater geen testament gemaakt. De nalatenschap moet vervolgens wel worden verdeeld onder de erfgenamen. In een tijd van emoties kan dit problemen en conflicten opleveren. Dit is erg vervelend en het is het beste als je dit samen kunt voorkomen. Helaas is dit niet altijd mogelijk en de kantonrechter kan dan uitkomst bieden. Deze kan voor jou besluiten op welke manier de verdeling gaat plaatsvinden.

Ruzie in de familie over de erfenis en kom je er niet gezamenlijk uit? De kantonrechter kan dan uitkomst bieden. Laat je adviseren! De medewerkers van Erfwijzer.nl nemen binnen een uur vrijblijvend contact met je op. Zij kunnen je in contact brengen met een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt.
TIP:

CASUS: Twee woningen verdeeld tussen drie kinderen

We schetsen een voorbeeld situatie waarbij er geen testament is en er bezittingen zijn die verdeeld moeten worden. Vader en moeder zijn overleden en laten twee woningen achter aan hun drie kinderen. Dat betekent dat de kinderen met zijn drieën eigenaar zijn geworden van twee woningen. Eén van de kinderen wil de woningen verkopen en één/derde van de waarde van de woningen op zijn/haar rekening hebben. De andere kinderen willen de woningen niet verkopen. In deze situatie zijn er twee mogelijkheden.

Gezamenlijk de waarde van de bezittingen vaststellen

De eerste mogelijkheid is dat de erfgenamen met elkaar de waarde van de bezittingen vaststellen en deze vervolgens verdelen. In dit voorbeeld zal de verdeling als volgt kunnen; de erfgenaam die de woningen wil hebben wordt eigenaar van de twee woningen. De erfgenaam betaalt vervolgens twee/derde van de overwaarde aan de andere twee erfgenamen. Ook de overige bezittingen worden gewaardeerd en verdeeld onder de drie erfgenamen. Een veel voorkomend probleem is dat de erfgenamen het niet eens worden over de wijze waarop de bezittingen gewaardeerd moet worden.

De kantonrechter verdeelt de bezittingen

Omdat het vaak voorkomt dat de erfgenamen het niet eens worden over de verdeling van de bezittingen is er een speciaal wetsartikel. Dit houdt in dat de erfgenamen bij onenigheid de kantonrechter kunnen vragen op welke manier de bezittingen verdeeld moeten worden. Bij onroerende zaken, dit zijn zaken die niet kunnen worden verplaatst zoals grond of een woning, benoemt de kantonrechter een taxateur. De taxateur waardeert vervolgens alle bezittingen die van enige waarde zijn.

De kantonrechter kan op de volgende manieren besluiten de bezittingen te verdelen:

  • Iedere erfgenaam krijgt een gedeelte van een bepaalde bezitting;
  • Eén van de erfgenamen krijgt een groter deel van de erfenis, dit wordt overbede-ling genoemd. Hierdoor ontstaat een schuld bij de andere erfgenamen die moet worden afgerekend. De kantonrechter kan bepalen dat deze schuld in termijnen wordt afgelost aan de overige erfgenamen.
  • De bezittingen worden verkocht en de netto-opbrengst wordt verdeeld onder de erfgenamen.

Ondervindt je problemen met het verdelen van de nalatenschap? Twijfel niet en neem vrijblijvend contact met ons op. De medewerkers van Erfwijzer.nl kunnen je in contact brengen met een gespecialiseerd advocatenkantoor uit ons netwerk. De advocaat kan je vervolgens informeren welke vervolgstappen mogelijk zijn en zo nodig een procedure bij de kantonrechter starten.