“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Ouderlijke boedelverdeling

  • Een ouderlijke boedelverdeling heet ook een langstlevende testament.
  • Is er sprake van verkwisting? Dan kun je jouw deel veilig stellen!
9,5
Klanten vertellen

1323 beoordelingen

Lees voor

In veel testamenten wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde ouderlijke boedelverdeling. Dit is eigenlijk een ander woord voor een langstlevende testament. Bij een ouderlijke boedelverdeling wordt de achterblijvende partner automatisch eigenaar van de erfenis van de overledene. Hij of zij mag hiermee doen wat hij wil. Zijn er kinderen, dan kunnen deze pas aanspraak maken op de erfenis als ook de andere ouder is overleden.

Wanneer geldt een ouderlijke boedelverdeling?

Tegenwoordig is in de wet geregeld dat de erfenis (als er een partner is) naar de achterblijvende echtgeno(o)t(e) gaat. Dit heet nu het langstlevende testament en is nu ook de officiële wettelijke verdeling. Tot 2003 was dit nog niet zo. Toen moest je dit echt in een testament regelen en werd dit een ouderlijke boedelverdeling genoemd. Is er geen testament en was de overledene getrouwd, dan geldt dus automatisch de ouderlijke boedelverdeling. De partner erft alles en de kinderen komen in beeld na het overlijden van deze partner.

Wat krijgen de kinderen precies?

Tenzij anders vermeld in het testament, krijgen de kinderen niets zo lang de achtergebleven partner nog leeft. Ze krijgen hun erfdeel als de achtergebleven partner ook overlijdt. Tot die tijd hebben de kinderen een zogenaamde vordering op hun vader of moeder. Wél mag de vader of moeder tijdens zijn of haar leven een deel van de vordering aan de kinderen aflossen. Als in het testament is opgenomen dat bepaalde goederen bij overlijden meteen naar de kinderen gaan, is dit van toepassing.

Hoe zorg je ervoor dat de achtergebleven partner niet alles op maakt?

Als een ouderlijke boedelverdeling in een testament is vastgelegd, kunnen er voorwaarden zijn gesteld waardoor de achterblijvende partner niet alles kan opmaken. Er kan in het testament bijvoorbeeld zijn bepaald dat de achterblijvende partner de erfdelen van de kinderen zeker moet stellen. Ook kan in het testament zijn bepaald dat de achterblijvende partner geen eigenaar van de erfenis meer is als hij/zij besluit opnieuw te trouwen of naar een verzorgingstehuis gaat.

Heb je het idee dat de achterblijvende partner de erfenis er doorheen jaagt en wil je hier iets tegen doen, dan kan dat in sommige gevallen via de rechter. Zo kun je jouw kindsdeel onder bewind laten stellen. Zo zorg je ervoor dat dit deel van de erfenis is beschermd. Een andere optie is het beroepen op wilsrechten. Je eist dan het eigendom van de erfenis op. De langstlevende partner behoudt het vruchtgebruik, maar jij bent uiteindelijk de eigenaar van het vermogen. Zo kun je voorkomen dat de erfenis wordt opgemaakt. Om dit te doen heb je een advocaat nodig. Neem gerust contact op met één van de advocaten uit ons netwerk. Zij kijken graag samen met jou wat de mogelijkheden zijn.

Onze dienstverleners

Meer informatie