“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Belangrijke aspecten estate / nalatenschapsplanning

  • Denk goed na over de toekomst en leg al je wensen vast.
  • Zo weet je zeker dat alles goed geregeld is!
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Lees voor

Om jouw vermogen zo goed mogelijk in stand te houden en na jou overlijden over te dragen aan de nabestaanden zijn er een paar punten die erg belangrijk zijn. Het is belangrijk om onderstaande punten goed te regelen en op elkaar af te stemmen.

Huwelijkse voorwaarden

Als je in Nederland een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat, dan is dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle spullen, vermogen en schulden die jullie samen opbouwen tijdens het huwelijk gedeeld moeten worden. Schulden, bezittingen en vermogen van voor het huwelijk blijft van jullie zelf. Ben je voor 1 januari 2017 getrouwd, dan ben je waarschijnlijk in volledige gemeenschap van goederen getrouwd. In dat geval moet alles 50/50 worden verdeeld. Dit geldt ook voor schulden en vermogen van voor het huwelijk. Wil je het anders, dan kun je huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij een notaris. Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan je aangeven hoe de erfenis verdeeld moet worden na jullie overlijden. Je kan bijvoorbeeld regelen dat familievermogen binnen jouw eigen familie blijft.

Samenlevingscontract

Ga je samenwonen, dan is het slim om een samenlevingscontract met verblijvingsbeding op te stellen. In een verblijvingsbeding is bepaald, dat gemeenschappelijke bezittingen na het overlijden van een partner automatisch het bezit van de andere partner worden. Zonder samenlevingsovereenkomst krijgt je familie de helft van de gemeenschappelijke bezittingen als je komt te overlijden. Zo blijft je partner niet met lege handen achter.

Testament

Iedereen laat wel iets na aan nabestaanden. Dit kan vermogen zijn, een koophuis of spullen. Wat hiermee gebeurt, is wettelijk bepaald. De wet houdt geen rekening met wat voor jou en/of je nabestaanden belastingtechnisch gezien het beste uitpakt. Daarnaast kan de wet in sommige situaties een oplossing geven die ingaat tegen jouw wensen. Je kunt bij de notaris je eigen wensen laten vastleggen in een testament. Zo bepaal jij wie wat krijgt, maar kun je er ook voor zorgen dat er zo min mogelijk naar de Belastingdienst gaat.

Schenkingsplan

Bij een schenking heb je te maken met belastingregels. Degene die een schenking krijgt, moet hier namelijk schenkbelasting over betalen. In sommige gevallen geldt een vrijstelling. Zo kun je jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken aan je kinderen of je kleinkinderen. Ook goede doelen hoeven geen schenkbelasting te betalen. Het is handig om een schenkingsplan te maken. Hierin kun je al jouw wensen vastleggen. Een estate planner of nalatenschapsplanner kan je helpen om alles goed op papier te zetten, zoveel mogelijk de schenkbelasting te vermijden en alles financieel en fiscaal zo goed mogelijk te regelen.

Polissen

Het is belangrijk om de inhoud van al je polissen zo nu en dan eens goed na te lopen. Zorg ervoor dat deze overeenkomen met jouw wensen. Ook is het belangrijk om te zorgen dat de polissen overeenkomen met de afspraken in de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract. Zo maakt het voor levensverzekeringen en pensioenen een verschil of je samenwoont of getrouwd bent.

Levenstestament

De meeste mensen staan niet stil bij het feit dat ze handelingsonbekwaam kunnen worden. Als gevolg van dementie, een ziekte of ongeluk kan het gebeuren dat je niet meer in staat bent om je eigen belangen te behartigen. In een levenstestament leg je vast hoe je wilt dat belangrijke zaken in jouw leven verlopen, als je zelf niet meer in staat bent om dit te regelen. Een notaris kan je helpen om een levenstestament op papier te zetten.

Onze dienstverleners

Meer informatie