“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Levenstestament

 • In een levenstestament leg je al je wensen vast voor het moment dat je niet meer zelf kunt handelen.
 • Ook wijs je een vertrouwenspersoon aan. Dit wordt de gevolmachtigde.
 • Laat je goed informeren door een notaris. Wij helpen je graag!
9,5
Klanten vertellen

565 beoordelingen

Lees voor

Een levenstestament is een notariële akte, waarin je allerlei zaken vastlegt die gelden tijdens je leven. Eigenlijk is het een bijzondere vorm van een testament dat ook bij de notaris wordt opgesteld en vastgelegd. In het levenstestament geef je aan wat je wensen zijn als je niet meer in staat bent zelf te handelen door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte. Je wijst één of meerdere personen aan die je vertrouwt en die je machtigt om namens jou bepaalde zaken te regelen. Een levenstestament is een officieel document en wordt ook door de notaris vastgelegd bij het Centraal Levenstestamenten Register (CLTR).

Wanneer maak je een levenstestament?

Wil je de regie houden over je eigen leven, dan biedt een levenstestament uitkomst. Je geeft hierin duidelijk weer wat je wensen zijn, zodat jouw gevolmachtigden precies weten wat zij wel of niet moeten doen. Nu je nog zelf beslissingen kunt nemen is het goed na te denken over een aantal belangrijke punten en deze ook vast te leggen. Dit kan een hoop rust geven. 

Let op:
Denk er goed over na aan wie of welke personen je het vertrouwen wilt geven en wie je wilt vermelden in het levenstestament!

Inhoud levenstestament

Je kunt allerlei zaken laten vastleggen in een levenstestament. Het is verstandig om de mogelijkheden met je notaris of estate planner te bespreken. De volgende zaken kun je onder andere laten vastleggen:

 • Benoem zelf een vertrouwenspersoon / gemachtigde.
 • Regel het bewind over jouw vermogen.
 • Spreek af wie er toezicht houdt en bepaalde taken verricht.
 • De verzorging van persoonlijke belangen.
 • Wat gebeurt er met jouw hond of kat als jij hier niet meer voor kan zorgen?
 • Waar gaat de inboedel heen bij opname in een verpleegtehuis?
 • Verkoop van de woning en andere onroerende zaken.
 • Medische wensen.
 • Wie voert er overleg met de artsen als je dit zelf niet meer kan?
 • Wie beslist er over het voortzetten of stoppen van behandelingen tijdens ziekte?
 • Wel of geen euthanasie? Een euthanasieverklaring kan je laten vastleggen bij de NVVE. Deze kan gekoppeld worden aan het levenstestament. Op deze manier is er voor iedereen bewijs dat je op het moment van tekenen wilsbekwaam was.
 • Overige geldzaken.
 • Wie doet de belastingaangiften, administratie of is gemachtigde van de betaal- en spaarrekeningen?
 • Uitvaartwensen.

Kortom, een levenstestament bevat al jouw wensen over het verloop van je leven als je zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen. Laat je goed informeren door een specialist bij jou in de buurt.

Levenstestament wijzigen

Het levenstestament kan op ieder moment herroepen of gewijzigd worden via een nieuwe notariële akte. Voorwaarde is wel, dat je op dat moment nog wilsbekwaam bent. Oftewel, je moet nog in staat zijn je wil te bepalen.

Meer informatie