“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Erven onderneming

  • Is er een onderneming, dan wordt het afwikkelen van de nalatenschap ineens een stuk complexer.
  • Hoe alles moet worden geregeld is afhankelijk van de bedrijfsvorm.
  • Het afwikkelen van een erfenis met een onderneming is niet makkelijk. Schakel de juiste hulp in!
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Lees voor

Iemand die komt te overlijden kan ook eigenaar zijn van een onderneming. Hierdoor wordt het afhandelen van de nalatenschap ineens een stuk ingewikkelder. Want wat gebeurt er nou eigenlijk met zo’n onderneming in zo’n situatie?

Ondernemingen komen in verschillende vormen voor: je kunt een eenmanszaak hebben, je kunt de aandelen van een besloten vennootschap (B.V.) in je bezit hebben en je kunt deel uitmaken van een maatschap, een vennootschap onder firma (V.O.F.) of een commanditaire vennootschap (C.V.). Wie erft de zaak? Wij zetten alle informatie voor jou op een rij.

Erven eenmanszaak

Een eenmanszaak wordt voor rekening en risico van één persoon gedreven. Wel kan de ondernemer werknemers in dienst hebben. De bezittingen en schulden van de eenmanszaak zijn bezittingen en schulden van de ondernemer persoonlijk en worden na zijn overlijden overgedragen op de erfgenamen.

Erven van andere bedrijfsvormen

Een maatschap, vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap zijn eigenlijk samengevoegde eenmanszaken. De maten of vennoten bepalen in een contract hoe de boel bij het overlijden van een maat of een vennoot wordt geregeld. Meestal nemen de overgebleven maten of vennoten het deel van de overleden maat over. De waarde van dat deel wordt dan aan de erfgenamen uitgekeerd. Dit noem je een verblijvings- of overnemingsbeding.

IB-ondernemingen

Een eenmanszaak, een deelname in een maatschap, vennootschap onder firma en een commanditaire vennootschap vallen onder de regels van de inkomstenbelasting en worden daarom IB-ondernemingen genoemd. De wet doet alsof de ondernemer net voordat hij overlijdt zijn onderneming overdraagt aan zijn erfgenamen. Het vermogen dat een onderneming vertegenwoordigt is onderdeel van de erfenis en is dus voor de erfgenamen.

Erven besloten vennootschap

Een besloten vennootschap heeft in tegenstelling tot een IB-onderneming een eigen juridisch, zelfstandig leven. Als de directeur of de aandeelhouder overlijdt, ontstaat er dan ook een andere situatie dan bij het overlijden van een ondernemer van een IB-onderneming.

Bijzondere bepalingen

Vooral in de landbouw kom je regelmatig tegen dat een kind jarenlang zonder beloning of voor een te lage beloning in het bedrijf van zijn ouders heeft gewerkt. De wetgever heeft dit goedgemaakt door deze kinderen het recht te geven om aanspraak te maken op “een som geld strekkende tot billijke vergoeding voor in het bedrijf geleverde arbeid.” Ook een kind dat jaren in de huishouding van de ouders heeft gewerkt, kan aanspraak maken op een bedrag voor de diensten die hij/zij al die jaren heeft geleverd.

Het begrip kind wordt hierbij ruim genomen. Stiefkinderen, pleegkinderen, kleinkinderen en aangetrouwde kinderen, zijn in dit geval ook kinderen. Voor deze regeling maakt het niet uit welke ondernemingsvorm aanwezig is. Voor de vergoeding gaat het om de periode vanaf het moment dat een kind achttien is.

Hulp inschakelen

Het regelen van de erfzaken van een onderneming en het afrekenen met de belastingdienst is een complexe zaak. Het kan dan ook zeker slim zijn om hier hulp bij in te schakelen. Op Erfwijzer.nl kun je makkelijk in contact komen met een specialist bij jou in de buurt die je hierbij kan helpen.

Onze dienstverleners

Meer informatie