“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Erven zonder testament

  • Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.
  • De erfgenamen moeten samen de nalatenschap afwikkelen.
  • Komen jullie er niet uit, dan kan de kantonrechter een besluit nemen.
9,5
Klanten vertellen

1296 beoordelingen

Lees voor

Hoe gaat het erven zonder testament? Als de overledene geen testament heeft gemaakt en dus geen erfgenamen heeft aangewezen, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dit wordt de wettelijke verdeling genoemd. Ben jij erfgenaam, dan heb je niet alleen recht op een deel van de erfenis, maar ben je ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Het brengt dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee.

Onder wat te doen met een erfenis staan de mogelijkheden beschreven die je hebt als de wet jou als erfgenaam aanwijst. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om een erfgenaam te kunnen zijn. Deze voorwaarden lees je op de pagina wie erven. Mocht je advies willen dan adviseren we je contact op te nemen met een van onze dienstverleners. Zij hebben veel ervaring binnen het erfrecht en helpen je graag verder.

Wettelijke erfgenamen

De wet bepaalt in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Daarbij kun je vier groepen onderscheiden. Deze groepen zijn als volgt:

  1. Echtgenoot / geregistreerd partner en kinderen;
  2. Ouders, broers en zussen;
  3. Grootouders
  4. Overgrootouders

De vier groepen van erfgenamen zijn beschreven op de pagina groepen van erfgenamen. Zolang er in de ene groep nog een erfgenaam is, komt de volgende groep niet aan bod. Als er in geen van de vier groepen erfgenamen zijn, dan gaat de erfenis uiteindelijk naar de Staat der Nederlanden.

Uitzonderingen erfgenamen

De erfgenamen die in dezelfde groep zitten, hebben allemaal recht op een even groot deel van de erfenis. Uitzonderingen daarop zijn de partner (of geregistreerd partner) en de ouders. Voor de partner zijn aparte regels gemaakt en ouders hebben altijd recht op een kwart van de erfenis. Met uitzondering van de echtgenoot heb je bij alle groepen van erfgenamen te maken met plaatsvervulling.

Taak erfgenamen

De erfgenamen hebben de taak de nalatenschap te verdelen. Gelukkig gaat dit in veel gevallen goed, maar er zijn ook families waarbij dit problemen oplevert. Dit is erg vervelend en het zou natuurlijk het prettigst zijn om dit te voorkomen. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een nalatenschapsafwikkelaar in te schakelen. Deze kan jullie helpen om toch tot goede afspraken te komen. Komen jullie er toch niet uit, dan zou een mediator wellicht een rol kunnen spelen. Lukt dat ook niet of is er geen enkel overleg meer mogelijk, dan kun je naar de kantonrechter voor de verdeling van de nalatenschap. Een advocaat kan je hierbij helpen.

Onze dienstverleners

Meer informatie