Mediation

Erfgenaam worden is een emotionele gebeurtenis. Misschien ben je blij dat je een erfenis krijgt, maar tegelijkertijd ben je ook verdrietig omdat iemand van wie je houdt overleden is. Iedereen beleeft verdriet anders. Sommige mensen moeten vreselijk huilen, anderen trekken zich terug, of worden kribbig. Soms stuit je dan op onbegrip. Mensen die denken je te kennen, vinden het vreemd dat je niet hoeft te huilen, of dat je juist heel dapper doet.

Regelen met erfgenamen

Het lastige aan het afwikkelen van een erfenis is dat je heel praktische en rationele beslissingen moet nemen, op een moment dat je erg emotioneel bent. Je moet veel overleggen met andere mensen, die ook allemaal op hun manier met hun verdriet bezig zijn. Dat is soms moeilijk. Toch moet je met alle erfgenamen samen werken. Want je hebt de instemming van alle erfgenamen nodig om tot een verdeling van de erfenis te komen. Je bent als het ware tot elkaar veroordeeld tot de erfenis is afgewikkeld.

Conflicten

Als je toch al niet zo goed met de andere erfgenamen overweg kunt, wordt dit waarschijnlijk alleen maar erger door het overlijden van je dierbare. Het afwikkelen van de erfenis wordt dan een bron van conflicten. Als je samen niet tot een goede afwikkeling van een erfenis of tot een verdeling kunt komen, kun je naar de rechter stappen en vragen of hij een verdeling kan maken. De wet heeft dit zo bepaald.

De rechter kijkt dan welke erfgenaam de meest redelijke visie heeft, en hoe de erfenis verdeeld moet worden. Je moet dan als erfgenaam je gelijk bewijzen. Dit is een langdurig en vaak kostbaar traject.

Mediation

Een goed alternatief voor een gerechtelijke procedure is bemiddeling, dit noem je ook wel mediation. Bij mediation gaan de erfgenamen samen met een onpartijdige tussenpersoon – de mediator – op zoek naar een oplossing. We maken dit duidelijk met een voorbeeld.

In overleg een oplossing zoeken

Er waren eens twee zussen, die allebei erg van koken hielden, maar niet zo goed met elkaar overweg konden. Toen hun moeder overleed, werden ze natuurlijk erfgenamen. De erfenis was klein, ze bestond uit 1 sinaasappel. Beide zussen wilden de hele sinaasappel, en ze kregen ruzie. Omdat ze er samen niet uitkwamen, gingen ze naar de rechter. De rechter hoorde hun verhaal, en oordeelde dat allebei de zussen een beetje gelijk hadden. Daarom sneed hij de sinaasappel doormidden.

  1. De ene zus pakte haar helft van de sinaasappel en perste het sap eruit. Dat sap dronk ze op, en de schil van haar helft gooide ze weg.
  2. De andere zus gebruikte de schil van haar helft van de sinaasappel voor een vruchtentaart. Ze had het sap van de sinaasappel niet nodig en daarom gooide ze het weg.

Door het vonnis van de rechter hadden beide zussen verloren. Want ze kregen geen van tweeën wat ze wilden. En dat terwijl dat prima gekund had. Maar de zussen waren zo druk met hun eigen gelijk, dat ze niet goed naar elkaar luisterden. Hadden ze dat wel gedaan, dan zou de ene zus al het sap hebben gekregen, en de andere de hele schil.

Een mediator had daarbij kunnen helpen. Hij zou ervoor zorgen dat de zussen naar elkaar luisterden, en de belangen van beiden aan hun allebei duidelijk hebben gemaakt. Hij zou geen partij kiezen, en niet in gaan op de argumenten. Hij zou samen met de twee zussen op zoek gaan naar een oplossing waarmee beide zussen tevreden zouden zijn.

Wil je weten of en hoe mediation jou en jouw familie kan helpen? Laat je telefoonnummer achter en een specialist uit jouw regio belt je vandaag vrijblijvend terug.
TIP:

Kan mediation altijd?

Meestal kan mediation. Voorwaarde is wel dat alle erfgenamen bereid moeten zijn om samen met een mediator om tafel te zitten en naar een oplossing te zoeken. Dit is vaak het moeilijkste punt. Maar als de erfgenamen zover zijn dat ze hun conflicten op willen lossen door samen om de tafel te gaan zitten, dan komen ze er in de regel met behulp van de mediator ook wel uit. Het komt maar zelden voor dat met behulp van de mediator geen oplossing wordt gevonden. Eventueel kan de mediator eerst met alle erfgenamen apart praten en legt aan ieder afzonderlijk de mediationprocedure uit. Als er eenmaal een oplossing is gevonden, legt de mediator die vast in een vaststellingsovereenkomst. De erfgenamen ondertekenen die overeenkomst. Zo hebben ze via mediation een goede oplossing gevonden.