“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Verdelen van een erfenis

  • Als executeur moet je de erfgenamen op de hoogte houden.
  • Ontstaat er ruzie, dan kan een mediator of advocaat helpen.
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Lees voor

Het afwikkelen van een erfenis kan best lang duren. Gemiddeld ben je hier een half jaar tot een jaar mee bezig. Soms moet je dus veel geduld hebben. Als de nalatenschap goed is afgewikkeld (kijk daarvoor bij de stapsgewijze afwikkeling) kan de erfenis uiteindelijk echt verdeeld worden.

Verdelen erfenis

Ga je de banktegoeden van de overledene verdelen, dan moet je met bepaalde punten rekening houden. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat iemand al een voorschot op de erfenis heeft gehad of dat er andere schenkingen zijn geweest die verrekend moeten worden. Daarnaast is dit ook het moment om te bekijken of er verschil zit in de waarde van de verdeelde spullen van de overledene. Heeft de één qua waarde veel meer gekregen dan de ander, dan is dit het moment om dat te gaan verrekenen.

Je kunt een erfenis pas verdelen als alle erfgenamen het over de verdeling eens zijn. Een taxateur kan de bezittingen taxeren en advies geven over de verdeling.

Akte van Verdeling

Een notaris kan helpen om een Akte van Verdeling op te stellen. In zo’n Akte van Verdeling legt de notaris vast wat iedereen krijgt uit de erfenis en tegen welke waarde. Als jullie het onderling niet eens kunnen worden over de verdeling, kan iedere erfgenaam bij de rechter een verdeling afdwingen. Niet verdelen is geen optie. Uiteindelijk zal de nalatenschap toch echt afgewikkeld moeten worden. Lukt het dus niet om er samen uit te komen, dan zal uiteindelijk de rechter de knoop doorhakken. Hier zal je wel een advocaat bij nodig hebben.

Problemen bij verdelen erfenis

Het verdelen van een erfenis levert meestal weinig problemen op als de executeur of de gevolmachtigde, de erfgenamen goed op de hoogte heeft gehouden. Door alle betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en hun mening erover te vragen, zorg je ervoor dat alles voor iedereen duidelijk is. Daarnaast laat je hiermee zien dat je open en eerlijk bent. Dit is als executeur of gevolmachtigde heel belangrijk.

Zijn de erfgenamen niet goed op de hoogte gehouden en is hen niets gevraagd, dan moet dat alsnog gebeuren voordat de erfenis verdeeld wordt. De kans is groot dat anders op dat moment alle frustraties en boosheid worden geuit. De verdeling van de erfenis kan daardoor vastlopen. Een mediator kan in zo’n situatie soms een oplossing bieden.

Zo niet, dan kan het conflict zo groot worden dat de rechter eraan te pas moet komen. Het is beter dit te voorkomen. Mocht het toch uit de hand lopen en komen jullie er samen niet meer uit, dan is het verstandig de hulp van een gespecialiseerde erfrecht advocaat in te roepen.

Tegenhouden van de verdeling van de erfenis

Een erfenis kan pas worden afgehandeld als alle erfgenamen het met de verdeling eens zijn. Dit betekent natuurlijk niet dat de erfenis eeuwig onverdeeld kan blijven totdat iedereen het eens is. Als de erfgenamen het écht niet eens kunnen worden kan je een verdelingsprocedure starten bij de rechtbank. Het is dan wel verplicht om een advocaat in te schakelen.

Bij een verdelingsprocedure beslist de rechter hoe de erfenis moet worden verdeeld. Als erfgenaam kun je de rechter vragen de verdeling uit de stellen. Dit kan niet zomaar. Je moet hiervoor echt een goede reden hebben. Je moet ook kunnen aantonen dat jouw belang voor het tegenhouden van de verdeling groter is, dan het belang van de andere erfgenamen om de erfenis te verdelen. Als jouw opgegeven reden belangrijk genoeg is, dan kan de rechter de verdeling steeds voor 3 jaar uitstellen. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat jij als kind in de woning van jouw overleden ouder woont of als de woning door bepaalde (wets)wijzigingen misschien binnenkort wel veel meer waard gaat worden. 

Op zoek naar een specialist?

Ben jij op zoek naar een advocaat of mediator die jouw kan helpen bij een conflict dat is ontstaan over de verdeling van de erfenis? Via Erfwijzer.nl kom je makkelijk en vrijblijvend in contact met de juiste persoon bij jou in de buurt. Bekijk onze dienstverleners en neem gerust contact op om jouw situatie door te spreken.

Onze dienstverleners

Meer informatie