Executeur / gevolmachtigde en erfenis

De overledene heeft meestal één erfgenaam gemachtigd om de erfenis af te handelen. Deze persoon wordt de executeur genoemd. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar er kan ook een buitenstaander worden aangewezen voor deze taak. Als er geen executeur is aangewezen kunnen de erfgenamen iemand de volmacht geven, bijvoorbeeld één van hen of de notaris. Door deze volmacht worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde erfgenaam. Een gevolmachtigde mag zijn benoeming weigeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een gevolmachtigde de verantwoordelijkheid te groot vind.

Taken van de executeur / gevolmachtigde

De gevolmachtigde moet de hele erfenis zo goed mogelijk afwikkelen. Zo betaalt de gevolmachtigde onder andere rekeningen, zegt abonnementen op en zorgt dat er een inventarisatie komt van alle schulden en bezittingen.

Voor de verdeling van de goederen van de erfenis, heeft de gevolmachtigde de medewerking van de erfgenamen nodig. Aan het eind van de afwikkeling van de erfenis moet de gevolmachtigde voor zijn werkzaamheden verantwoording aan de erfgenamen afleggen. Zij moeten akkoord gaan met de verdeling en afwikkeling van de erfenis.

Mediator / advocaat bij problemen

De executeur / gevolmachtigde is in de meeste gevallen niet ervaren of deskundig. Dit kan soms problemen opleveren. Als er problemen tussen de erfgenamen en de gevolmachtigde ontstaan, kun je met behulp van mediation proberen die problemen op te lossen. Onder begeleiding van een specialist gaan jullie dan om tafel om te proberen om samen tot een oplossing te komen. Zo voorkom je de gang naar de rechtbank. Op zoek naar een goede mediator? Wij hebben altijd iemand bij je in de buurt die kan helpen.

Executeur ontslaan

Het kan gebeuren dat mediation niet werkt of niet tot de mogelijkheden behoort omdat de verstandhouding erg slecht is. In dit geval kun je proberen de executeur te ontslaan. Dit kan bijvoorbeeld als de executeur geen openheid van zaken wil geven, dingen te lang duren of als je geen vertrouwen hebt in het handelen van de executeur. Schakel hiervoor de hulp in van een advocaat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.