Ontslag executeur

In veel testamenten komt het voor dat één van de erfgenamen tot executeur wordt benoemd, ook wel executeur testamentair genoemd. De taken van een executeur zijn het afwikkelen van de schulden en het beheren van de bezittingen van de nalatenschap. Daarnaast is de executeur verplicht jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen.

Executeur niet geschikt

Vaak zijn de overige erfgenamen van mening dat de executeur niet geschikt is voor zijn/haar taak. Zij vinden dat de executeur hun onvoldoende informatie geeft over bijvoorbeeld de grootte van de nalatenschap. Indien er goede redenen zijn kunnen de erfgenamen proberen de executeur te ontslaan. Dit is echter niet gemakkelijk.

Ontevreden over de executeur en wil je weten wat je hier aan kunt doen? Bespreek de mogelijke vervolgstappen met een advocaat uit ons netwerk. Laat je gegevens achter en je wordt binnen één uur vrijblijvend teruggebeld.
TIP:

Verzoek ontslag executeur

Als de erfgenamen een goede reden hebben kunnen zij ervoor kiezen een verzoekschrift tot ontslag van de executeur in te dienen bij de kantonrechter. Dit gebeurt als de erfgenamen vinden dat de executeur zijn taken niet goed uitvoert of er sprake is van wanbeheer. In dit verzoek tot ontslag vragen zij de kantonrechter om de executeur te ontslaan en tegelijkertijd een andere executeur te benoemen. De kantonrechter kan alleen een nieuwe executeur aanwijzen als de erflater deze optie in zijn/haar testament heeft opgenomen. Als dit niet het geval is, zijn de erfgenamen gezamenlijk bevoegd en verplicht de nalatenschap af te wikkelen.

Executeur weigert zelf

Indien de executeur van zijn taak af wil, kan hij/zij ook zelf bij de kantonrechter een verzoek tot ontslag indienen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de executeur de verantwoordelijkheid te groot vindt. Dit verzoek tot ontslag wordt vrijwel altijd ingewilligd omdat niemand gebaat is bij een executeur die zijn taak eigenlijk niet wil uitvoeren. De kantonrechter kan in deze situatie een vervanger aanwijzen.

Hulp nodig?

Vind je als erfgenaam dat de executeur zijn werk niet goed doet of jouw belangen niet goed behartigt? Dan is het belangrijk om je goed te laten adviseren. Vul het contactformulier in en de medewerkers van Erfwijzer.nl nemen vrijblijvend contact met jou op. Zij kunnen je zo nodig doorzetten naar een gespecialiseerde advocaat uit ons netwerk om de mogelijke vervolgstappen te bespreken.