“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Levenstestament

 • In een levenstestament staan je wensen voor wanneer je zelf niet meer kunt handelen.
 • Laat je goed informeren door een notaris. Wij helpen je graag!
9,5
Klanten vertellen

1296 beoordelingen

Lees voor

Grote kans dat je er wel eens van gehoord hebt, een levenstestament. Maar weet je ook wat het precies is? Wanneer je het nodig hebt? En wanneer kies je voor een levenstestament, wanneer voor een volmacht en wanneer voor een testament. En wat zijn nou eigenlijk de verschillen?

Zie je de bomen door het bos niet meer? Dat begrijpen we. Wij zetten daarom alles voor je op een rijtje.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een notariële akte, waarin je allerlei zaken vastlegt die gelden tijdens je leven. Eigenlijk is het een bijzondere vorm van een testament dat ook bij de notaris wordt opgesteld en vastgelegd. In het levenstestament geef je aan wat je wensen zijn als je niet meer in staat bent zelf te handelen door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte. Je wijst één of meerdere personen aan die je vertrouwt en die je machtigt om namens jou bepaalde zaken te regelen. Een levenstestament is een officieel document en wordt ook door de notaris vastgelegd bij het Centraal Levenstestamenten Register (CLTR).

Wanneer maak je een levenstestament?

Wil je de regie houden over je eigen leven, dan biedt een levenstestament uitkomst. Je geeft hierin duidelijk weer wat je wensen zijn, zodat jouw gevolmachtigden precies weten wat zij wel of niet moeten doen. Hou er rekening mee dat je wilsbekwaam moet zijn wanneer je een levenstestament opstelt. Nu je nog zelf beslissingen kunt nemen is het goed na te denken over een aantal belangrijke punten en deze ook vast te leggen. Dit kan een hoop rust geven voor zowel jouzelf, als de mensen om jou heen.

Let op:
Denk er goed over na aan wie of welke personen je het vertrouwen wilt geven en wie je wilt vermelden in het levenstestament!

Wat is het verschil tussen een testament, een levenstestament en een volmacht?

  Testament Levenstestament Volmacht
Geldig bij leven  X
Geldig na overlijden Alleen als dat in het testament is geregeld Alleen als dat in het testament is geregeld
Regelen van financiële zaken  √
Regelen van zaken zoals verzorging of euthanasieverklaring  n.v.t.  X
Wordt geregistreerd in een landelijk register  X
Verplicht bij notaris vastleggen  X

Regelt wie zorgt voor jouw minderjarige kinderen

 X  X

Welke zaken leg je vast in een levenstestament?

Je kunt allerlei zaken laten vastleggen in een levenstestament. Het is verstandig om de mogelijkheden met je notaris of estate planner te bespreken. De volgende zaken kun je onder andere laten vastleggen:

 • Benoem zelf een vertrouwenspersoon / gemachtigde.
 • Regel het bewind over jouw vermogen.
 • Spreek af wie er toezicht houdt en bepaalde taken verricht.
 • De verzorging van persoonlijke belangen.
 • Wat gebeurt er met jouw hond of kat als jij hier niet meer voor kan zorgen?
 • Waar gaat de inboedel heen bij opname in een verpleegtehuis?
 • Verkoop van de woning en andere onroerende zaken.
 • Medische wensen.
 • Wie voert er overleg met de artsen als je dit zelf niet meer kan?
 • Wie beslist er over het voortzetten of stoppen van behandelingen tijdens ziekte?
 • Wel of geen euthanasie? Een euthanasieverklaring kan je laten vastleggen bij de NVVE. Deze kan gekoppeld worden aan het levenstestament. Op deze manier is er voor iedereen bewijs dat je op het moment van tekenen wilsbekwaam was.
 • Overige geldzaken.
 • Wie doet de belastingaangiften, administratie of is gemachtigde van de betaal- en spaarrekeningen?
 • Uitvaartwensen.

Kortom, een levenstestament bevat al jouw wensen over het verloop van je leven als je zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen. Laat je goed informeren door een specialist bij jou in de buurt.

Tip:
Stichting Alzheimer Nederland geeft aan dat één op de drie vrouwen en één op de zeven mannen dementie krijgt. Wanneer je dement bent ben je in de meeste gevallen wilsonbekwaam. Ook andere ziektes of bijvoorbeeld een ongeluk kan ervoor zorgen dat je wilsonbekwaam wordt. Wil je die regie in eigen handen houden? Zorg dan dat je een levenstestament opstelt!

Levenstestament wijzigen

Het levenstestament kan op ieder moment herroepen of gewijzigd worden via een nieuwe notariële akte. Voorwaarde is wel, dat je op dat moment nog wilsbekwaam bent. Oftewel, je moet nog in staat zijn je wil te bepalen.

Waarom het belangrijk is tijdig een levenstestament af te sluiten!

Een voorbeeld uit de praktijk!

Harry en Marieke zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en hebben samen een koophuis. Harry krijgt dementie en komt in een verzorgingshuis terecht. Marieke wil, nu zij alleen is, graag kleiner gaan wonen en wil de woning te koop zetten. Helaas kan dit niet, omdat Harry door zijn ziekte wilsonbekwaam is. Hij mag niet tekenen voor de verkoop van de woning. Harry en Marieke hadden dit kunnen voorkomen door een levenstestament op te stellen. Hierin had Harry Marieke kunnen aanstellen als volmacht, waardoor zij dit soort belangrijke beslissingen wel in haar eentje kan nemen. Nu zal zij hiervoor toestemming moeten vragen aan de kantonrechter.

Fabel over regelen nalatenschap

Mijn kinderen of mijn partner regelen het wel

Zonder levenstestament of volmacht mag niemand voor jou beslissingen nemen. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat jouw kinderen of jouw echtgenoot voor jou zouden mogen beslissen. Op het moment dat je zelf geen beslissingen meer kunt nemen, en je dus wilsonbekwaam bent, moet de rechter een bewindvoerder of curator aanstellen wie jouw beslissingen mag gaan nemen en heb je dus zelf geen enkele inspraak in hoe dat geregeld gaat worden en door wie.

Wat regelt een notaris bij een levenstestament?

Het spreekt voor zich dat je zelf heel goed na moet denken over jouw wensen en wat voor jou belangrijk is. Toch hoef je gelukkig niet helemaal zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Een notaris voorziet jou van advies en begeleiding bij het opstellen van een levenstestament. Wanneer je jouw levenstestament laat vastleggen bij de notaris heeft dat ook als voordeel
dat banken de genoemde vertrouwenspersoon erkennen. Deze vertrouwenspersoon verkrijgt dan de benodigde machtigingen om jouw zaken te kunnen waarnemen. Dit komt omdat de notaris controleert of je wilsbekwaam bent op het moment dat je jouw levenstestament opstelt. Daarbij heeft een notaris veel ervaring welke zaken belangrijk zijn om goed vast te leggen.

Onze dienstverleners

Meer informatie