“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Benoeming executeur

  • De executeur wordt aangewezen in het testament.
  • Je mag de functie van executeur ook weigeren.
  • De executeur is degene die de aangifte erfbelasting moet doen.
9,5
Klanten vertellen

1296 beoordelingen

Lees voor

Een executeur wordt aangewezen in een testament. Hierin staat ook welke bevoegdheden, rechten en plichten diegene krijgt. Word je aangewezen als executeur, dan staat het je vrij om te weigeren. Het is een verzoek, geen plicht. Meestal voelen mensen zich gevleid als ze worden aangewezen of accepteren het verzoek uit eerbied voor de overledene. Als executeur probeer je de erfenis zo goed mogelijk af te wikkelen. Sinds 1 januari 2012 is de executeur ook verplicht de aangifte voor de erfbelasting in te dienen.

Soorten executeurs

Er zijn drie verschillende soorten executeurs te benoemen. Je kan ook één persoon benoemen die alle taken op zich neemt. Hieronder benoemen wij de drie soorten executeurs en leggen we kort uit wat hun taak is.

De begrafenisexecuteur

De begrafenisexecuteur verzorgt de uitvaart van de overledene. Deze executeur zal de uitvaart helemaal regelen volgens de wensen van de overledene.

De beheersexecuteur

De beheersexecuteur wikkelt de erfenis van de overledene af. Om dit zo goed mogelijk te doen, krijgt de beheersexecuteur het beheer over alle bezittingen van de overledene. Hij moet daar wel zo goed mogelijk voor zorgen. Bovendien moet hij zo snel mogelijk een lijst maken van de bezittingen en schulden van de overledene en ervoor zorgen dat alle schulden worden afgelost. Als daarvoor niet genoeg geld is, mag hij de bezittingen van de overledene verkopen. Hij moet daarbij wel zoveel mogelijk overleggen met de erfgenamen en kan dus niet in zijn eentje bepalen welke spullen kunnen worden verkocht.

Als de beheersexecuteur klaar is met zijn taak, moet hij rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. De executeur mag geen geheimen hebben voor de erfgenamen. Als erfgenamen vragen om informatie, dan moet de beheersexecuteur die informatie geven.

De afwikkelingsbewind-executeur

De afwikkelingsbewind-executeur is niet alleen beheersexecuteur maar ook bewindvoerder. Deze executeur heeft daarom langer het beheer over de bezittingen van de overledene. Meestal is dit in het belang van de erfgenamen.

Geen executeur?

Is er geen testament of is er geen executeur benoemd? In dat geval kunnen de erfgenamen niet zelf alsnog een executeur aanwijzen. Wel kunnen zij iemand aanwijzen die alles gaat regelen en diegene een volmacht geven. Dit is dan de gevolmachtigde. De erfgenamen kunnen ook besluiten om alles samen te gaan regelen, maar dat kan lastig zijn als je met meerdere personen te maken hebt.

Onze dienstverleners

Meer informatie