“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Belastingen

  • Na overlijden moet je nog aangifte inkomstenbelasting doen.
  • Daarnaast moet er erfbelasting worden betaald over de erfenis.
  • De aangifte erfbelasting moet binnen acht maanden worden gedaan.
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Lees voor

Als een familielid is overleden, moet er ook op fiscaal gebied het nodige geregeld worden. Je krijgt de maken met twee soorten belasting: de inkomstenbelasting en de erfbelasting. De Belastingdienst zal hiervoor in de meeste gevallen zelf contact opnemen met de erfgenamen. Gebeurt dit niet, dan is het verstandig om zelf even aan de bel te trekken.

Inkomstenbelasting

Als iemand is overleden, hoeft hij vanaf dat moment geen inkomstenbelasting meer te betalen. De nabestaanden moeten dit echter nog wel afrekenen over het inkomen tot de dag van het overlijden. Om dit te kunnen doen stuurt de Belastingdienst je het zogenaamde F-formulier. Meestal ontvang je dit formulier binnen drie maanden na het overlijden. Was het overlijden in het eerste kwartaal, dan kan het allemaal iets langer duren. Het formulier is namelijk pas vanaf juni beschikbaar. Heb je na die tijd niets vernomen, dan is het niet nodig om aangifte te doen. Helaas is het niet mogelijk om de aangifte online te doen, aangezien de DigiD van de overledene is geblokkeerd.

Erfbelasting

Krijg je een erfenis, dan moet je hier meestal ook erfbelasting over betalen. Hoe meer verwantschap er tussen jou en de overledene bestaat, hoe minder belasting er betaald moet worden. Als erfgenamen kunnen jullie ervoor kiezen om samen aangifte te doen of apart. Je hebt in totaal acht maanden de tijd om de aangifte te regelen. Het aangifteformulier hiervoor ontvang je automatisch. Het is ook mogelijk om digitaal aangifte te doen. Krijg je een legaat of is er een uitkering van een levensverzekering, dan zal hier ook aangifte van moeten worden gedaan. Is er via het testament een executeur aangewezen, dan is dit degene die voor alle erfgenamen de aangifte van de erfbelasting doet.

Let op:
De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van jouw relatie tot de overledene, de hoogte van de erfenis en de hoogte van het vrijstellingsbedrag.

De aangifte doe je door de waarde van de erfenis te bepalen. De waarde van de erfenis is de waarde van alle bezittingen en vermogen min alle schulden op het moment van overlijden. Dit wordt aangegeven bij de Belastingdienst, waarna je binnen drie maanden te horen krijgt wat je aan erfbelasting moet betalen. Blijkt achteraf dat de erfenis toch hoger of lager uitpakt dan gedacht, dan kan dit achteraf verrekend worden.

Complexe erfenis

Soms heb je te maken met een complexe erfenis. Bijvoorbeeld als er veel onroerend goed is of als er een eigen bedrijf was. In dat geval is het slim om hier de hulp van een financieel adviseur bij in te schakelen. Bekijk ons aanbod van dienstverleners. Zij helpen je graag.

Onze dienstverleners

Meer informatie