Inkomstenbelasting

De Belastingdienst stuurt een aantal maanden na het overlijden aan de erfgenamen een aangifte-formulier voor de inkomstenbelasting (F-biljet). Over het lopende jaar tot het moment van overlijden moet over het inkomen van de overledene met de Belastingdienst worden afgerekend.

Inkomstenbelasting nabestaande

Het overlijden kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting die je zelf als nabestaande moet betalen. Wanneer je namelijk een nalatenschap verkrijgt, is de verkrijging op zich geen inkomen. Het is echter wel mogelijk dat je over de opbrengst er van wel inkomstenbelasting moet betalen. Ook zogenaamde postume inkomsten van de overledene worden in principe belast bij de erfgenamen.

Aftrek

Voor jou als nabestaande kan het overlijden ook nog invloed hebben op de aftrek voor buitengewone uitgaven en de heffingskortingen.