Belastingen

Als een familielid is overleden, krijg je te maken met twee soorten belasting: de inkomstenbelasting en de erfbelasting (voorheen belasting voor het recht van successie).

Inkomstenbelasting

Als iemand overleden is, hoeft hij vanaf dat moment geen inkomstenbelasting meer te betalen. De nabestaanden moeten echter nog wel afrekenen over het inkomen tot de dag van het overlijden

Erfbelasting 2020

De vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting worden elk jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van: De relatie tot de overledene. De waarde van de ontvangen erfenis. Als erfgenaam val je binnen een zogenaamde tariefgroep. In onderstaande tabel zijn per tariefgroep de erfbelasting tarieven voor 2020 te vinden. […]

lees meer

Erfbelasting

Als je een erfenis ontvangt moet je hier meestal erfbelasting over betalen. Hoeveel belasting je moet betalen is onder andere afhankelijk van je relatie tot de overledene. 

lees meer

Erfbelasting berekenen

Bereken de erfbelasting die betaald moet worden over een erfenis.

lees meer

Erfbelasting 2018

De vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting worden elk jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van: De relatie tot de overledene. De waarde van de ontvangen erfenis. Als erfgenaam val je binnen een zogenaamde tariefgroep. In onderstaande tabel zijn per tariefgroep de erfbelasting tarieven voor 2018 te vinden. […]

lees meer

Erfbelasting 2017

De vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting worden elk jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van: De relatie tot de overledene. De waarde van de ontvangen erfenis. Als erfgenaam val je binnen een zogenaamde tariefgroep. In onderstaande tabel zijn per tariefgroep de erfbelasting tarieven voor 2017 te vinden. […]

lees meer

Erfbelasting 2016

De vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting worden elk jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van: De relatie tot de overledene. De waarde van de ontvangen erfenis. Als erfgenaam val je binnen een zogenaamde tariefgroep. In onderstaande tabel zijn per tariefgroep de erfbelasting tarieven voor 2016 te vinden. […]

lees meer

Erfbelasting 2015

Een overzicht van de tarieven voor erfbelasting 2015. Vanaf welk bedrag je erfbelasting moet betalen is afhankelijk van je relatie tot de erflater.

lees meer

Erfbelasting 2014

Een overzicht van de tarieven voor erfbelasting 2014. Vanaf welk bedrag je erfbelasting moet betalen is afhankelijk van je relatie tot de erflater.

lees meer

Erfbelasting in 2013

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van een aantal factoren. Bekijk de belastingtarieven die gelden voor de erfbelasting.

lees meer

Erfbelasting in 2012

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van een aantal factoren. Bekijk de belastingtarieven die gelden voor de erfbelasting.

lees meer

Inkomstenbelasting

De Belastingdienst stuurt een aantal maanden na het overlijden aan de erfgenamen een aangifte-formulier voor de inkomstenbelasting (F-biljet). Over het lopende jaar tot het moment van overlijden moet over het inkomen van de overledene met de Belastingdienst worden afgerekend.

lees meer

Successierecht berekenen

Met onderstaande rekenmodule kun je het successierecht berekenen die je moet betalen bij een erfenis.

lees meer

Successierechten 2009

Wat is recht voor successie? Per 1 januari 2010 spreekt men niet meer over successierecht, maar over erfbelasting.

lees meer