“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Legataris

  • Via een testament kun je ook een legaat nalaten.
  • Via een legaat laat de overledene je iets na dat speciaal voor jou is.
  • Je mag een legaat weigeren.
9,5
Klanten vertellen

1337 beoordelingen

Lees voor

Wat is een legaat?

Via een testament kun je iemand ook een legaat nalaten. Dit betekent dat de overledene jou iets nalaat dat speciaal voor jou is. Bijvoorbeeld een specifiek meubelstuk, een auto of een som geld. Ontvang jij een legaat, dan ben je een legataris.

In het testament is duidelijk omschreven wat jou precies is nagelaten. Je bent niet verplicht om het legaat te accepteren. Wil je het legaat niet, of betreft het bijvoorbeeld een huis waarvan je verwacht dat het vooral kosten met zich mee zal brengen, dan kun je besluiten het legaat te weigeren.

Bestaat het legaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld een huis, maar ook een som geld. Dan kun je ook besluiten het geld wel te accepteren, maar het huis te weigeren. Tegenwoordig worden legaten vooral gebruikt om schenkingen aan goede doelen te doen.

Let op:
Zijn er schulden in de erfenis, dan gaan deze voor het legaat. De schulden moeten eerst worden afgelost. Daarna wordt bekeken of er ruimte is om het legaat uit te keren. Hierdoor kan het dus zijn dat je jouw legaat uiteindelijk niet ontvangt. Je loopt echter als legataris nooit het risico om de schulden te moeten betalen. Dit risico loopt een erfgenaam wel.

Rechten legataris

Een legataris beschikt niet over dezelfde rechten als een erfgenaam. Wel heb je het recht om jouw legaat binnen een bepaalde tijd te ontvangen. Je hebt een zogenaamde vordering op de erfgenamen. Ook moet je op de hoogte gesteld worden van het feit dat je legataris bent. Een legaat kan ook een voorwaarde bevatten waaraan je moet voldoen voordat je het legaat ontvangt. Bijvoorbeeld de verplichting om een deel van het legaat aan een ander te geven. Soms is vastgelegd dat je moet betalen voor het ontvangen van je legaat. Dit noem je een legaat tegen inbreng van waarde. Als legataris heb je het recht om het legaat te weigeren. Dit heeft geen gevolgen. Het legaat wordt dan alsnog opgenomen in de erfenis.

Onze dienstverleners

Meer informatie