“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Besparen op de erfbelasting

  • Wil jij besparen op de erfbelasting?
  • Wij geven je een aantal goede tips!
9,5
Klanten vertellen

1323 beoordelingen

Lees voor

Kom je te overlijden, dan worden jouw bezittingen en vermogen verdeeld over jouw erfgenamen. Zij betalen hier erfbelasting over. Hoeveel dat precies zal zijn, hangt af van het bedrag dat zij erven en hoe dicht zij bij je staan. Zo betaalt jouw partner minder erfbelasting dan een broer of zus. Uiteindelijk zal een groot deel van jouw erfenis waarschijnlijk terechtkomen bij de Belastingdienst en dat is natuurlijk best zonde. Gelukkig is het mogelijk om te besparen op de erfbelasting. Hoe? Wij geven je graag een aantal tips.

Denk alvast na over jouw erfenis en bespaar erfbelasting!

De eerste tip is om nu alvast goed na te denken over jouw erfenis. Alleen dan kan je ervoor zorgen dat jouw nabestaanden niet het grootste deel van hun erfenis kwijt zijn aan erfbelasting. Doe je nu niets, dan wordt jouw volledige vermogen volgens de wet verdeeld en betalen jouw erfgenamen de hoofdprijs aan erfbelasting. Sta er dus even bij stel en bekijk welke van onderstaande tips voor jou slim zijn om toe te passen. Wil je advies over jouw specifieke situatie? Dan kan een notaris je daarbij helpen. 

Wat kan ik doen om te besparen op de erfbelasting?

  1. Schenken
  2. Schenken op papier
  3. Gebruik maken van de WOZ-waarde
  4. Check jouw huwelijkse voorwaarden
  5. Stel een goed testament op
  6. Denk na over wie er erven
  7. Verspreid jouw erfenis over zoveel mogelijk erfgenamen
  8. Geef aan een goed doel

1. Schenken

Een goede manier om de erfbelasting zo laag mogelijk te houden is door de uiteindelijke erfenis te verlagen. Dit kan je doen door tijdens je leven schenkingen te doen aan bijvoorbeeld jouw kinderen of kleinkinderen. Hierbij is het wel belangrijk om slim gebruik te maken van de vrijstelling van schenkbelasting. Zo kun je eenmalig een groot bedrag schenken voor bijvoorbeeld een woning of studie of jaarlijks een bedrag schenken.

Elk jaar mag je als ouder belastingvrij een bepaald bedrag aan jouw (klein) kinderen schenken. Je kunt in dat geval jaarlijks gebruik maken van deze vrijstelling van de schenkbelasting. Door te schenken verlaag je jouw vermogen. Op het moment dat je komt te overlijden hoeft er daarom over een lager bedrag belasting betaald te worden. Daarnaast heb je hiermee de mogelijkheid om jouw kinderen of kleinkinderen een bedrag te schenken op een moment dat zij het ook echt goed kunnen gebruiken. 

2. Schenken op papier

Je kunt ook schenken, zonder dat je direct het geschonken bedrag hoeft te betalen. Je doet dan eigenlijk een schenking op papier. Je legt jouw schenking vast in een notariële akte, een zogenaamde schenkingsakte,  en spreekt af dat dit pas wordt uitbetaald na jouw overlijden. Je houdt dus het bedrag wat je schenkt wel op jouw rekening. Je moet er in dit geval wel rekening mee houden dat je jaarlijks rente moet betalen aan degene aan wie de schenking is gedaan.

3. Gebruik maken van de WOZ-waarde

Een groot deel van een nalatenschap zit vaak in de woning. De waarde van de woning is voor de erfbelasting gelijk aan de WOZ-waarde. Erfgenamen moeten kiezen of zij de WOZ-waarde gebruiken van het jaar van overlijden of van het jaar na overlijden. Als de huizenprijzen stijgen, dan zou het verstandig zijn om de WOZ-waarde van het jaar voor overlijden te gebruiken. Als de huizenprijzen juist dalen, dan is verstandig de WOZ-waarde van het jaar na overlijden te kiezen.

Dit betekent ook dat het bij leven slim is om te proberen de WOZ-waarde zo laag mogelijk te laten uitpakken door bijvoorbeeld bezwaar te maken. 

4. Check jouw huwelijkse voorwaarden

Ben jij op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan is het zeker slim om deze voorwaarden eens even goed te bekijken. Door het aanpassen van de huwelijkse voorwaarden kan je in sommige gevallen besparen op de erfbelasting. Heeft één van jullie veel vermogen en de ander minder, dan is het mogelijk om in de huwelijkse voorwaarden te laten opnemen dat al het vermogen binnen het huwelijk bij overlijden fifty fifty wordt verdeeld. Dit deel van het vermogen is dan dus al van de partner en deze hoeft hier geen erfbelasting meer over te betalen. 

5. Stel een goed testament op

Een goed testament kan helpen bij het besparen op de erfbelasting. Zo kan je in het testament bijvoorbeeld een bepaling opnemen dat de betaling van de erfbelasting wordt uitgesteld tot jouw partner ook overleden is. Soms kan het echter voordeliger zijn om wel vast erfbelasting te betalen. Dit is per situatie verschillend. Een notaris kan je hier goed over informeren. 

Een andere manier om via het testament te besparen is met een zogenaamd tweetrapstestament. Bij deze constructie bepaal je op papier dat jouw partner jouw enige erfgenaam is. De kinderen worden onterfd, maar wel met de voorwaarde dat zij bij het overlijden van jouw partner alsnog jouw deel erven. Zo betalen de kinderen in eerste instantie geen erfbelasting en kan jouw partner zo goed mogelijk gebruik maken van zijn/haar vrijstelling van 671.910 euro.

Komt jouw partner uiteindelijk te overlijden, dan kunnen de kinderen gebruik maken van twee vrijstellingen. Die van vader en die van moeder. Hiermee kan je flink wat besparen. Ook hierbij geldt dat een tweetrapstestament niet altijd voordelig uitpakt. Laat je hierover altijd goed informeren door een notaris!

6. Denk na over wie er erven

Heb jij zelf geen partner en kinderen? Dan zijn jouw ouders jouw wettelijke erfgenamen. Maar wat nou als jouw ouders al op leeftijd zijn en het geld echt niet nodig hebben? Zij zullen het geld dan niet gebruiken en komen zij te overlijden, dan zullen jouw broers en zussen dit erven. Uiteindelijk wordt er dan twee keer erfbelasting betaald over hetzelfde bedrag. In dat geval is het misschien slim om je ouders uit te sluiten van de erfenis. De erfenis gaat dan rechtstreeks naar jouw broers en zussen. Op die manier betaal je maar één keer erfbelasting.

Hetzelfde geldt voor kinderen en kleinkinderen. Hebben jouw kinderen het goed en hebben zij het geld niet zozeer nodig, dan kan het zeker slim zijn om via een testament geld na te laten aan jouw kleinkinderen. Ook op deze manier voorkom je dat er twee keer erfbelasting over hetzelfde bedrag wordt betaald. 

7. Verspreid jouw erfenis over zoveel mogelijk erfgenamen

Om te besparen op de erfbelasting kun je je vermogen aan meerdere personen nalaten. Elke persoon heeft een bepaalde vrijstelling voor de erfbelasting. Dat betekent dat, aan hoe meer personen je een bedrag nalaat, hoe vaker gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Zo kun je bijvoorbeeld ook jouw kleinkinderen een bedrag nalaten. Dit alles moet je natuurlijk wel vastleggen in jouw testament.

8. Geef aan een goed doel

Besluit je jouw erfenis of een deel hiervan na te laten aan een goed doel? Dan betalen zij hier geen erfbelasting over. Zij hebben hier een vrijstelling voor. Zo weet je zeker dat jouw nalatenschap voor 100% wordt gebruikt voor de doelstellingen van het goede doel. Wil jij nalaten aan een goed doel? Dit kan je regelen via de notaris in een testament.

 

Onze dienstverleners

Meer informatie