“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Wie erven

  • Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.
  • Je kunt alleen erfgenaam zijn als je bloedverwant bent.
  • Wist je dat je ook onwaardig erfgenaam kan zijn?
9,5
Klanten vertellen

565 beoordelingen

Lees voor

Is er een testament, dan staat hierin precies beschreven wie wat erven. Is dat testament er niet, dan wordt er gekeken wie er volgens de wet in aanmerking komen om erfgenaam te zijn. Om als erfgenaam in aanmerking te kunnen komen, moet de erfgenaam aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Bloedverwanten en echtgenoot / echtgenote

Om te kunnen erven moet je of bloedverwanten zijn met de overledene of zijn/haar echtgenoot/echtgenote. Bloedverwant betekent eigen familie. Alleen eigen familie kan dus volgens de wet erven. Schoondochters, schoonzonen, schoonzussen en zwagers zijn geen bloedverwanten van de overledene en kunnen daarom niet volgens de wettelijke regels van de overledene erven.

Samenwonen

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan ben je officieel elkaars partner en daarmee ook elkaars erfgenaam. Bij samenwonen is dit niet het geval. Samenwoners, ook de samenwoners met een officieel samenlevingscontract, erven niet van elkaar. Wil je dit wel, dan zal er een testament opgemaakt moeten worden. Dit kun je regelen via een notaris.

Ongeboren kinderen

Ook een ongeboren kind wordt al gezien als erfgenaam. Als een vrouw zwanger is op het moment dat haar echtgenoot / partner komt te overlijden, dan wordt het ongeboren kind ook al als erfgenaam in de verdeling opgenomen.

Groepen erfgenamen

De wet onderscheidt vier groepen van erfgenamen. De erfgenamen worden in volgorde van de groepen opgeroepen. Zolang er nog een erfgenaam in een groep is komt een volgende groep niet aan bod. Deze groepen zijn:

  1. Echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner, kinderen en kleinkinderen
  2. Ouders, broers en zussen
  3. Grootouders
  4. Overgrootouders

Onwaardige erfgenaam

Dat jij erfgenaam bent, betekent nog niet dat je ook daadwerkelijk iets zult erven. Je kunt namelijk ook als onwaardig erfgenaam worden gezien, waardoor je recht op jouw deel van de erfenis komt te vervallen. Je bent onwaardig als je bent veroordeeld voor het ombrengen van de erflater of een poging daartoe of als je bent veroordeeld voor een misdrijf tegen de erflater waar een gevangenisstraf opstaat van tenminste vier jaar. Ook als je alleen betrokken bent bij één van deze twee zaken word je gezien als onwaardig erfgenaam. Heb jij de erflater onterecht beschuldigd van een misdrijf waarop een straf van maximaal vier jaar staat, dan ben je ook onwaardig. Heb jij de erflater gedwongen of belet om een testament op te maken of heb jij het testament verduisterd, vernietigd of vervalst? Ook dan verlies je je rechten op de erfenis.

De enige manier om niet langer als onwaardig erfgenaam te worden gezien, is als de erflater besluit je te vergeven.

Onze dienstverleners

Meer informatie