Wie erven

Wie erven van een overledene? Om als erfgenaam in aanmerking te kunnen komen, moet de erfgenaam aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Bloedverwanten en echtgenoot / echtgenote

Bloedverwant betekent eigen familie. Alleen eigen familie kan volgens de wet erven. Schoondochters, schoonzonen, schoonzussen en zwagers zijn geen bloedverwanten van de overledene en kunnen daarom niet volgens de wettelijke regels van de overledene erven.

Geregistreerd partner wordt gelijk gesteld met een echtgenoot

Samenwoners, ook de samenwoners met een notarieel samenlevingscontract, erven niet volgens de wet van elkaar.

Een erfgenaam moet bestaan op het moment van openvallen van de erfenis

Dit betekent dat de eventuele erfgenaam moet zijn verwekt op het moment van het openvallen van de erfenis. Als een vrouw zwanger is op het moment dat haar echtgenoot / partner komt te overlijden en het kind levend ter wereld komt, is het kind ook erfgenaam.

Vererving vindt plaats in groepen

De wet onderscheidt vier groepen van erfgenamen. De erfgenamen worden in volgorde van de groepen opgeroepen. Zolang er nog een erfgenaam in een groep is komt een volgende groep niet aan bod.

De mogelijke erfgenaam mag niet onwaardig zijn

Als je een misdrijf tegen de overledene hebt begaan, ben je onwaardig.