Vererving zonder testament

Als de overledene geen testament heeft gemaakt en dus geen erfgenamen heeft aangewezen, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Je hebt dan niet alleen recht op een deel van de erfenis, maar je bent ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Of je daar nu blij mee bent of niet.

Onder wat te doen met een erfenis staan de mogelijkheden beschreven die je wettelijk hebt als de wet jou als erfgenaam aanwijst. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om een erfgenaam te kunnen zijn. Deze voorwaarden staan in wie erven.

Wettelijke erfgenamen

De wet bepaalt in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Er worden daarbij vier groepen onderscheiden.

  1. echtgenoot / geregistreerd partner en kinderen
  2. ouders, broers en zussen
  3. grootouders
  4. overgrootouders

De vier groepen van erfgenamen zijn beschreven in groepen van erfgenamen. Zolang er in de ene groep nog een erfgenaam is, komt een volgende groep niet aan bod. Als er in geen van de vier groepen erfgenamen zijn, dan gaat de erfenis naar de Staat der Nederlanden.

Uitzonderingen erfgenamen

De erfgenamen die in dezelfde groep zitten, hebben allemaal recht op een even groot deel van de erfenis. Uitzonderingen daarop zijn de partner (of geregistreerd partner) en de ouders. Voor de partner zijn aparte regels gemaakt en ouders hebben altijd recht op een kwart van de erfenis.

Taak erfgenamen

De erfgenamen hebben tevens de taak de nalatenschap te verdelen. Gelukkig gaat dit in veel gevallen goed, maar er zijn ook families waarbij dit problemen oplevert. Dit is erg vervelend en het beste is als jullie dit samen kunnen voorkomen. Indien jullie er samen niet uit komen kun je naar de kantonrechter voor de verdeling van de nalatenschap. Met uitzondering van de echtgenoot heb je bij alle groepen van erfgenamen te maken met plaatsvervulling.