“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Wilsrechten

  • Wil de langstlevende ouder opnieuw trouwen, dan kun je je als kind beroepen op je wilsrechten.
  • Zo kun je de erfenis veilig stellen.
  • Ook als de achtergebleven ouder de erfenis er doorheen jaagt, kun je aanspraak maken op je wilsrechten.
9,5
Klanten vertellen

949 beoordelingen

Lees voor

Als iemand komt te overlijden en er een echtgenoot en ten minste één kind achterblijven, dan krijgt de langstlevende het eigendom van de erfenis van de overledene. De kinderen van de overledene krijgen een vordering in geld. Deze vordering kunnen ze opeisen ná het overlijden van de langstlevende ouder. Zo staat het in wet. Dit om de langstlevende ouder te beschermen.

Opnieuw trouwen

Maar wat nou als de langstlevende ouder opnieuw wil trouwen? Dit kan een probleem zijn voor de kinderen uit het eerste huwelijk. Hun deel van de erfenis is bij hun vader of moeder. Komt die te overlijden, dan komt de erfenis opnieuw bij de langstlevende (in dit geval hun stiefvader of stiefmoeder) terecht. Besluit die ook weer te hertrouwen, dan kan het al met al met heel lang duren voor de kinderen uiteindelijk aanspraak kunnen maken op hun erfenis. Om dit te voorkomen zijn er de wilsrechten.

Wilsrechten kinderen

Kinderen kunnen zich beroepen op hun wilsrechten als de langstlevende ouder aangeeft dat hij/zij weer wil trouwen. Door het inroepen van het wilsrecht krijgen de kinderen goederen ter waarde van hun vordering op de langstlevende ouder, in eigendom. De langstlevende ouder heeft nog wel het vruchtgebruik van de goederen. Dit wil zeggen dat de langstlevende ouder bijvoorbeeld nog wel in de woning mag blijven wonen, maar op papier is de woning van jou. Op zo’n moment heb je dus nog niets aan het eigendom dat je hebt gekregen (dit heet bloot eigendom), maar het zorgt er wel voor dat je kan voorkomen dat de stiefouder het in bezit krijgt. Ook als de langstlevende ouder de erfenis er doorheen jaagt kun je gebruik maken van je wilsrechten om dit te voorkomen. Het recht van vruchtgebruik eindigt bij het overlijden van de langstlevende ouder, waardoor het eigendom van de kinderen een volledig eigendom wordt.

Wilsrechten inroepen

Als de kinderen bij het hertrouwen van de langstlevende ouder geen wilsrecht hebben uitgeoefend, krijgen ze bij het overlijden van de ouder een nieuwe kans. Want als hun vader of moeder overlijdt, mogen ze op dat moment uitbetaling van hun vordering vragen. Ze kunnen ook alleen het eigendom van goederen ter waarde van hun vordering opeisen en het vruchtgebruik aan de stiefouder laten.

Meer informatie