Legataris

Iemand die een legaat ontvangt noem je een legataris. Degene die het legaat nalaat noemen we de legator. Met een legaat krijgt een erfgenaam of een buitenstaander een duidelijk omschreven goed of een bepaald genoemd geldbedrag. Een legataris kan tot de erfgenamen behoren, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Tegenwoordig worden legaten vaak gebruikt om schenkingen aan goede doelen te doen.

Indien er schulden zijn in de erfenis gaan deze voor het legaat. Het kan zijn dat je jouw legaat niet ontvangt. Je loopt echter als legataris nooit het risico om de schulden te moeten betalen. Dit risico loopt een erfgenaam wel.
LET OP:

Rechten legataris

Een legataris beschikt niet over dezelfde rechten als een erfgenaam. Wel heb je het recht om jouw legaat binnen een bepaalde tijd te ontvangen. Je hebt een zogenaamde vordering op de erfgenamen. Ook moet je op de hoogte gesteld worden van het feit dat je legataris bent. Een legaat kan ook een voorwaarde bevatten waaraan je moet voldoen voordat je het legaat ontvangt. Bijvoorbeeld de verplichting om een deel van het legaat aan een ander te geven. Soms is het vastgelegd dat je moet betalen voor het ontvangen van je legaat. Dit noem je een legaat tegen inbreng van waarde. Als legataris heb je het recht om het legaat te weigeren. Dit heeft geen gevolgen. Het legaat wordt dan opgenomen in de erfenis.