“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Als er een dierbare komt te overlijden, dan heeft dat veel impact. Ook op kinderen die hierbij betrokken zijn. Zij krijgen ineens te maken met verlies en daarnaast ook met een hoop verdriet van de rouwende mensen om hen heen. Je kan je misschien wel voorstellen dat dit voor een kind best heftig is. Hoe kan jij jouw kind zo goed mogelijk helpen bij dit verlies?

Ook kinderen rouwen

Hoe jong ze ook zijn: ook kinderen rouwen. Zij doen dit vaak wel anders dan volwassenen. Dit heeft er alles mee te maken dat zij de dood en het verliezen van een dierbare op een andere manier ervaren dan volwassenen. Zij kunnen vaak nog niet alles begrijpen en zullen dan ook anders reageren. Hoe een kind reageert is helemaal afhankelijk van de leeftijd en het karakter van het kind. Toch kun je hier als ouder wel bij helpen. Wij geven je een paar goede tips!

Veiligheid en aandacht

Natuurlijk zit jij met jouw eigen verdriet, maar zorg ervoor dat je genoeg aandacht besteedt aan jouw kind. Probeer er echt voor hem/haar te zijn en maak hier ook echt tijd voor vrij. Hierdoor voelt jouw kind zich veilig en gehoord. Kan jij dit zelf op dit moment niet aan? Zorg er dan voor dat er iemand anders is die er kan zijn voor jouw kind en hem/haar onder zijn hoede neemt.

Praat over het overlijden en wees eerlijk

We hebben nogal eens de neiging om kinderen te beschermen tegen nare dingen. Toch hoort de dood toch echt bij het leven. Praat erover met jouw kind. De kans is groot dat je kind de nodige vragen heeft. Probeer open en eerlijk antwoord te geven. En weet je het antwoord niet? Geef dat ook gerust aan. Praat over het overlijden, de uitvaart en over de gevoelens die horen bij het rouwen. Zo weet een kind waar hij/zij aan toe is en dat het niet gek is om je bijvoorbeeld boos te voelen. Heb het ook over de overledene. Haal samen mooie herinneringen op en laat op deze manier merken dat hij/zij er in gedachten altijd zal zijn.

Laat je gevoelens zien

Probeer jouw eigen gevoelens niet te verbergen. Het is normaal om verdrietig of bijvoorbeeld boos te zijn. Door te laten zien dat jij verdrietig bent, kan jouw kind ook makkelijker over zijn/haar verdriet praten.

Geef het kind de ruimte

Ieder kind verwerkt het verlies van een dierbare op zijn eigen manier. Het ene kind zal misschien heel veel aandacht vragen, terwijl het andere kind zich liever een beetje terugtrekt. Laat jouw kind hier zijn/haar eigen weg in zoeken. Kinderen rouwen heel anders dan volwassenen. Het ene moment kunnen zij heel verdrietig zijn en het volgende moment gaan zij weer helemaal op in hun spel. Zij rouwen eigenlijk in kleine stukjes. Hou je kind wel goed in de gaten. Vraag zo nu en dan hoe het gaat. Heb geduld en begrip en laat vooral heel duidelijk merken dat jij er bent als ze je nodig hebben. Heb je het idee dat hij/zij het verdriet opkropt, dan kan het goed zijn om hulp te zoeken.

Stel school en vriendjes op de hoogte

Uiteindelijk gaat het gewone leven weer door en gaat je kind gewoon weer naar school, sportclubjes en speelafspraakjes. Zorg ervoor dat de mensen in de omgeving van jouw kind op de hoogte zijn van het verlies. Ook zij kunnen er dan voor hem/haar zijn en een beetje een oogje in het zeil houden. Sommige kinderen gaan zich anders gedragen. Door school te informeren kunnen zij hier op inspelen en rekening houden met de situatie.

Betrek jouw kind bij het afscheid

Heb je ooit geholpen bij het organiseren van de uitvaart van een dierbare, dan heb je waarschijnlijk ook gemerkt dat dit je heeft geholpen bij het verwerkingsproces. Het is fijn om iets te kunnen doen en om actief met het afscheid bezig te zijn. Jouw kind heeft hier misschien ook behoefte aan. Misschien kan hij/zij een mooie tekening maken op de kist, helpen met het maken van een mooi bloemstuk of bellen blazen bij het graf. De meeste uitvaartverzorgers hebben ook aandacht voor de betrokken kinderen en kunnen helpen om hen ook een op een goede manier een bijdrage te laten doen.

Na de uitvaart is het misschien mooi om samen bepaalde rituelen in het leven te roepen. Steek bijvoorbeeld iedere avond een kaarsje aan bij de foto van de overledene of maak een mooie herinneringsdoos. Eet eens in de maand samen een ijsje bij die ijssalon waar jouw kind altijd met opa heen ging. Dit soort dingen helpen om de herinnering levend te houden en zorgen ervoor dat jouw kind de overledene een plaats in zijn leven kan geven.