“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

De executeur wordt meestal benoemd via het testament. De overledene heeft heel bewust voor deze persoon gekozen. Natuurlijk heb je als erfgenaam de laatste wil van de overledene te respecteren, maar wat als de executeur zijn werk niet goed doet?

Executeur wacht te lang

Als erfgenaam ben je niet bevoegd om met de nalatenschap aan de slag te gaan als er een executeur is aangewezen. Dit is echt de taak van de executeur. Toch de executeur is pas in functie als hij het executeurschap heeft aanvaard. Doet de executeur dit niet of wacht hij/zij hier te lang mee, dan kun je als erfgenaam de kantonrechter vragen om de executeur een bepaalde termijn te stellen voor het aanvaarden van de functie. Is deze termijn verlopen, dan kan de aangewezen persoon geen executeur meer worden en wordt er iemand anders aangewezen. Dit om de nodige vertraging te voorkomen.

Wat zijn de taken van een executeur?

De taken van de executeur staan omschreven in het testament. Het kan zijn dat de executeur alleen de uitvaart moet regelen, maar het kan ook gaan om de totale afwikkeling van de nalatenschap. De meest voorkomende taakomschrijving van de executeur is het beheren en in kaart brengen van de nalatenschap en het voldoen van de schulden. Meestal regelen de erfgenamen dan de uitvaart en verdelen zij uiteindelijk zelf de nalatenschap.

Boedelbeschrijving

Heeft de executeur zijn functie eenmaal aanvaard, dan is het wel de bedoeling dat hij/zij direct aan de slag gaat. Binnen ongeveer 3 tot 6 maanden na overlijden dient er een overzicht te zijn van alle bezittingen en schulden van de overledene. Dit heet de boedelbeschrijving. Tijdens het maken van deze boedelbeschrijving is de executeur verplicht om de erfgenamen op de hoogte te houden. Vraag jij als erfgenaam om informatie, dan is de executeur verplicht om openheid van zaken te geven. Als alles is afgerond heeft de executeur ook de verplichting om verantwoording af te leggen aan de erfgenamen.

Wat als de executeur zijn werk niet goed doet?

Natuurlijk kunnen er problemen ontstaan. Probeer in dat soort situaties altijd eerst te kijken of het wellicht in goed overleg op te lossen is. Wellicht kan een mediator jullie helpen om weer met de neuzen in dezelfde richting te komen.

Helaas kan het ook gebeuren dat het probleem groter is. Heb jij bijvoorbeeld het idee dat de executeur niet doet wat hij moet doen of bijvoorbeeld doet aan zelfverrijking? In dat geval is het mogelijk om de executeur te ontslaan. Wil je een executeur ontslaan, dan kun je hiervoor een verzoek indienen bij de kantonrechter. Dit verzoek kan worden ingediend door een van de erfgenamen, een mede-executeur, door de executeur zelf, door het Openbaar Ministerie of ambtshalve door de kantonrechter zelf.

Goede redenen voor het ontslag

Om de executeur te kunnen ontslaan is het wel belangrijk dat hier ook een goede reden voor is. Het moet gaan om een gewichtige reden die je ook kunt bewijzen. Het is belangrijk dat de executeur in ernstige mate tekortschiet in de vervulling van zijn taken. Stel dat de erfgenamen de executeur meerdere keren hebben gevraagd om informatie, maar dat de executeur daar op geen enkele manier gehoor aan geeft. In dat geval schiet hij tekort en heb je een goede reden voor ontslag. Een andere mogelijkheid van ontslag kan zijn het aantoonbaar niet goed beheren van de nalatenschap. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als schulden niet op tijd worden afgelost. Is er bij de erfgenamen een groot wantrouwen dat niet weggenomen kan worden, dan is dat ook een goede reden voor ontslag.

Niet over een nacht ijs

In veel gevallen is de executeur in het testament benoemd door de overledene. Dit was zijn/haar wens. Daarom zal de kantonrechter in dit soort situaties niet over een nacht ijs gaan. De kantonrechter maakt een zorgvuldige belangenafweging wat betreft het ontslag van de executeur. Er moet echt wat aan de hand zijn voor de kantonrechter besluit om tegen de wens van de overledene in te gaan. Wil jij de executeur ontslaan, dan is het dus belangrijk om met duidelijke bewijzen te komen. Leg dan ook een goed dossier aan. Onze advocaten helpen je hier graag bij.

Hulp nodig bij het ontslag van de executeur?

Wil jij weten of in jouw situatie ontslag van de executeur haalbaar is? Leg jouw situatie dan gerust eens voor aan een van de bij ons aangesloten erfrecht advocaten. Samen met jou bekijken ze wat de mogelijkheden zijn en helpen je verder.