“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Erfbelasting betalen? Een notaris moet je hier van op de hoogte stellen!

9,5
Klanten vertellen

1323 beoordelingen

Een vrouw had 35 jaar lang een latrelatie. Ze werd door de man aangewezen als enige erfgename en werd opgenomen in het testament. Ze waren niet getrouwd, geen geregistreerd partnerschap en ze woonden ook niet samen. Het testament waar zij in stond heeft de man in 2017 bij een andere notaris opnieuw opgesteld. In dit nieuwe testament werd zij weer meegenomen als enige erfgename, maar haar oudste zoon kreeg een loods toegewezen als erfstuk.

Erfbelasting

In 2019 kwam de man te overlijden. Hij liet ruim €1.2 miljoen euro na. Volgens de Belastingdienst was er geen sprake van partnerschap in fiscale zin (er was geen huwelijk en zij woonden ook niet samen) en dus kon de vrouw geen aanspraak maken op de hoogste vrijstelling die is bedoeld voor partners. Dit zorgde ervoor dat de vrouw €481.000 euro aan erfbelasting moest betalen. Dit was een flinke klap en de vrouw diende een klacht in over de notaris die het laatste testament had opgesteld. De notaris had haar en haar man op de hoogte moeten stellen van de gevolgen van hun latrelatie voor de erfbelasting. Er is uitspraak van de Kamer geweest voor het notariaat in de Den Bosch waarin werd bepaald dat notarissen op dit vlak een zorgplicht hebben.

Zorgplicht notaris

De notaris gaf aan dat meneer en mevrouw dit al lang hadden kunnen weten. In het vorige testament stond immers ook niet dat hun relatie niet de fiscale voordelen gaf van een huwelijk/geregistreerd partnerschap. Het enige verschil met het vorige testament was het feit dat de zoon de loods zou erven. De nieuwe notaris vond het hierom niet nodig om opnieuw de fiscale gevolgen in kaart te brengen. De Kamer voor het notariaat is van mening dat de notaris hier zorgvuldiger mee om had moeten gaan. Iedere notaris is verplicht om de cliënt te wijzen op eventuele nadelige fiscale gevolgen van een testament. Dit geldt ook als er al eerder een testament is opgemaakt. Dit valt onder de zorgplicht die alle notarissen hebben. De notaris in kwestie werd dan ook veroordeeld en moet procedurekosten van €4600 euro betalen.