“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Er worden steeds meer rechtszaken gevoerd waarin testamenten worden betwist. Aan de juistheid van testamenten wordt steeds vaker getwijfeld door de nabestaanden. Notarissen trekken aan de bel.

Oorzaak

De toename van het aantal mensen met dementie is de belangrijkste oorzaak voor de toenemende twijfel omtrent testamenten. Was vader of moeder nog wel goed bij toen het testament werd opgemaakt? Of was de betreffende persoon misschien al enigszins verward? Wordt er misbruik van de situatie gemaakt door familieleden, waarna het testament wordt gewijzigd? Dit zijn veel redenen voor mensen om hun vraagtekens te zetten bij de inhoud van het testament.

Hulp van artsen

Om dit soort discussies te voorkomen roepen notarissen steeds vaker de hulp in van artsen om te bepalen of degene die zijn/haar testament wil opmaken wel wilsbekwaam is. Notarissen moeten extra alert zijn en zeker weten dat een verandering in het testament vrijwillig is.

Misbruik voorkomen

Mensen kunnen zelf ook al het nodige doen om misbruik te voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om te zorgen voor een notariële volmacht (levenstestament) waarin niet één, maar twee personen gemachtigd worden. Zo kunnen zij elkaar controleren.

Advocatenkwestie

Is er het vermoeden dat een testament is opgesteld, terwijl de betreffende persoon niet wilsbekwaam was, dan kan de juistheid van het testament worden aangevochten. Hier is altijd een advocaat voor nodig.

Heeft u te maken met een dergelijke kwestie, dan kunt u altijd even contact opnemen met onze medewerkers. Zij kunnen samen met u bekijken of het zinvol is om actie te ondernemen en u in contact brengen met een goede erfrecht-advocaat.