“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”
9,5
Klanten vertellen

1337 beoordelingen

De termen executeur en vereffenaar worden vaak door elkaar gebruikt. Nou hebben zowel de executeur als de vereffenaar te maken met het afwikkelen van de erfenis, maar toch zijn er verschillen. Wij leggen je uit wat het verschil precies is.

De executeur

Laten we beginnen met de executeur. De executeur kan je zelf in jouw testament benoemen. Door dit te doen wijs jij degene aan die de erfenis is kaart moet gaan brengen en de erfgenamen vertegenwoordigt. Je kunt er ook voor kiezen om meerdere executeurs te benoemen die dit samen moeten gaan doen.

De taak van de executeur is om de erfenis in kaart te brengen. Hij/zij zet duidelijk op papier welke bezittingen en schulden er precies zijn. De verdere verdeling is in handen van de erfgenamen (behalve als de executeur ook afwikkelingsbewindvoerder is).

De vereffenaar

Wordt de nalatenschap door een of meerdere erfgenamen beneficiair aanvaard, dan komt er een vereffenaar in beeld. Beneficiair aanvaarden houdt in dat je de erfenis wel aanvaard, maar niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden die boven water komen. De wet bepaalt dat alle erfgenamen samen vereffenaar zijn. Zij zijn dus gezamenlijk verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. De taak van de executeur komt dan te vervallen. Een vereffenaar kan dan ook niet in een testament worden benoemd.

Net als de executeur brengt ook de vereffenaar de bezittingen en schulden goed in beeld. Daarnaast is hij/zij ook verantwoordelijk voor de verdere verdeling. Hierbij mag de vereffenaar ook eventueel spullen uit de nalatenschap verkopen om schulden te voldoen.

Vereffenaar benoemd door rechtbank

Het kan ook gebeuren dat de rechtbank een vereffenaar benoemd. Dit kan als er bijvoorbeeld onenigheid is over de afwikkeling van de erfenis, de gezamenlijke vereffenaars er niet uitkomen of er veel schulden zijn. Meestal gaat het dan om een professional bijvoorbeeld een notaris of advocaat die optreedt als vereffenaar. Dit gebeurt meestal als een van de erfgenamen of schuldeisers hier een verzoekschrift voor indient. Degene die het verzoekschrift indient mag ook een persoon voordragen die de rol van vereffenaar op zich kan nemen.

Ontslag voor executeur of vereffenaar

Bij het afwikkelen van een nalatenschap kunnen de nodige conflicten ontstaan. Zo kan het zijn dat de executeur geen openheid van zaken geeft en een van de erfgenamen hem/haar niet vertrouwt. In dat geval kan de executeur via de rechter worden ontslagen. Ook de vereffenaar kan ontslagen worden. Het bijzondere hierbij is dat het verzoek niet alleen gedaan kan worden door een van de erfgenamen of het Openbaar Ministerie, maar ook door een van de schuldeisers. Heeft een schuldeiser het idee dat het afwikkelen van de schulden niet eerlijk verloopt, dan kan hij/zij ontslag van de vereffenaar eisen.

Problemen bij afwikkeling erfenis?

Heb jij te maken met problemen bij de afwikkeling van een erfenis? Neem dan voor juridisch advies gerust contact op met een van onze advocaten. Zij helpen je graag verder!