“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Bij een erfrechtkwestie spelen vaak veel emoties. Dat is logisch. De verwachting van de erflater (degene die overleden is en een erfenis nalaat) was veelal dat de erfgenamen de nalatenschap onderling wel in goede banen zouden kunnen leiden. Zeker als er door erflater een testament is opgesteld, is de veronderstelling vaak dat het allemaal wel goed geregeld zal zijn. Vaak is dat ook zo en is de inschakeling van een derde niet nodig. Maar lang niet altijd.

Hulp vragen advocaat

In de gevallen waarin wij om hulp worden gevraagd, is er vaak toch ergens iets verkeerd gegaan. Bijvoorbeeld omdat aan een testament niet op de juiste wijze gevolg wordt gegeven door de nabestaanden. Of omdat nabestaanden zo hoog in de emoties zitten, dat zij daardoor niet in staat zijn om de nalatenschap in goede banen te leiden, met als gevolg dat de afwikkeling van de erfenis (in de ogen van anderen) te lang voortduurt. Ook kan verschil van mening over de verdeling van de nalatenschap tot onenigheid met familieleden leiden. En soms was er al onenigheid binnen de familie. Vertroebelde familiebanden maken de communicatie vaak lastiger.

Deskundige begeleiding

Voortgang, duidelijkheid en neutrale, zakelijke en tactische communicatie zijn belangrijk bij de afwikkeling van nalatenschappen. Door de inschakeling van één van onze erfrechtadvocaten wordt u professioneel en kundig begeleid bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Onze advocaten kunnen voor u het contact met de notaris voeren, maar ook als tussenschakel fungeren in het contact met de familieleden. Uiteraard kunt u bij ons ook terecht met andere vragen in verband met erfrechtkwesties. Wij helpen u graag. Want het is voor u allemaal al lastig genoeg.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig in verband met een erfrechtkwestie, dan kunt u contact opnemen met onze erfrechtadvocaten de heer mr. P. van Lingen of mevrouw mr. E.F. Wolters.

Mr. P.(Peter) van Lingen
072-2001044 (rechtstreeks)
petervanlingen@knuweralkmaar.nl

Mr. E.F. (Enid) Wolters
072-2001040 (rechtstreeks)
wolters@knuweralkmaar.nl