“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

De helft van de Nederlanders heeft de voogdij voor hun kinderen niet geregeld wanneer zij komen te overlijden. Dit blijkt uit een onderzoek van Monuta Uitvaartverzekeringen. Het onderzoek werd gehouden onder 2.108 mensen.

Testament

Maar een derde van de gezinnen met thuiswonende kinderen heeft in een testament vastgelegd wat er met de kinderen gebeurt als de ouders komen te overlijden. 47 procent van de respondenten heeft helemaal niets geregeld. Dit terwijl het regelen eigenlijk heel makkelijk kan. Sinds 2014 hoeft er geen testament meer opgemaakt te worden om de voogdij te regelen. Ouders kunnen nu ook zonder testament iemand als voogd aanwijzen. Dit kan kosteloos door registratie in het gezagsregister. Leg je niets vast, dan neemt de rechter die beslissing, waarbij samen met de families bekeken wordt wat de beste oplossing is. Opvallend is dat mannen de voogdij vaak beter op orde hebben dan vrouwen. Zo heeft 36 procent van de mannen dit geregeld, tegenover 31 procent van de vrouwen.