“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”
9,5
Klanten vertellen

1323 beoordelingen

In 2013 kreeg het Rijksmuseum als schenking een mooi schilderij genaamd “Compositie” van een 81-jarige dame. Haar zonen waren het niet eens met de schenking. Volgens hen was de vrouw geestelijk niet in orde en had zij deze schenking nooit mogen doen. De rechtbank boog zich over de zaak.

Eerbetoon

Het gaat om een schilderij van Bart van der Leck uit 1918 dat zij in 1956 van haar ouders ontving als huwelijksgeschenk. In 2013 besloot de vrouw het schilderij te schenken aan het Rijksmuseum als eerbetoon aan haar ondertussen overleden vader.

Schenkingsakte

De ellende begon al een paar dagen nadat het Rijksmuseum het schilderij bij mevrouw had opgehaald. De vrouw belde om te vertellen dat zij ruzie had gehad met haar zoons. Zij waren het niet eens met de schenking die de vrouw had gedaan. Omdat zij de schenking toch wilde doorzetten werd er een officiële schenkingsakte opgemaakt. Vanaf dat moment werd het schilderij tentoongesteld in het museum.

Naar de rechter

Jarenlang hoorde het Rijksmuseum niets tot de zoons in 2020 naar de rechter stapten. Zij gaven aan dat hun moeder hen het schilderij in 2003 al had gegeven en dat zij door een geestelijke stoornis niet bevoegd was om deze schenking aan het museum te doen. Zij leefde volgens haar zonen in de waan dat zij door deze schenking (dat zij zag als een soort offer) het leven van haar ernstig zieke kleindochter kon redden.

De uitspraak

De rechter was duidelijk. Het Rijksmuseum heeft in dit geval te goeder trouw gehandeld. Alles is op de juiste manier afgewikkeld en zij hadden geen enkele reden om te twijfelen aan haar geestesgesteldheid. Zelfs al zou de vrouw niet bevoegd zijn geweest om het schilderij te schenken, dan nog heeft het Rijksmuseum het eigendom over het schilderij verkregen door verjaring. Het schilderij mag dus in het museum blijven hangen.