“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Stel je geen testament op, dan bepaalt de wet wie jouw erfgenamen zijn. Misschien ben jij het hier wel helemaal niet mee eens en wil je jouw zoon die met de familie heeft gebroken en die je al 15 jaar niet meer hebt gezien wel onterven. Hoe gaat zoiets in zijn werk?

Wie zijn jouw erfgenamen?

Om te bepalen of jij iemand wil onterven is het belangrijk om eerst eens te bekijken wie straks jouw erfgenamen zijn. Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan is jouw man/vrouw jouw belangrijkste erfgenaam. Zijn er kinderen dan zal hij/zij de erfenis met hen moeten delen. Is van de kinderen overleden, maar heeft deze persoon wel een kleinkind voortgebracht, dan neemt deze zijn/haar plaats in als erfgenaam. Dit heet plaatsvervulling.

Is er geen partner en zijn er geen kinderen, dan komen ouders, broers/zussen en neven en nichten in beeld. Hierna grootouders en hun kinderen en daarna overgrootouders en kinderen.

Zit er bij jouw erfgenamen iemand die jij zijn/haar deel van de erfenis niet gunt, dan is het tijd om actie te ondernemen en een testament op te maken.

Onterven partner

Het is mogelijk om via het testament jouw partner te onterven. Hou er echter wel rekening mee dat jouw partner ook na jouw overlijden wel andere rechten heeft. Hebben jullie bijvoorbeeld samen een huis gekocht, dan blijft de partner voor de helft eigenaar van de woning. Ook gezamenlijk aangeschafte spullen moeten worden verdeeld.

Woont jouw partner bij jou in, dan heeft hij/zij het recht om nog tot zes maanden na jouw overlijden in de woning te blijven wonen. Dit heet vruchtgebruik. Dit geeft de partner de kans om een andere woonruimte te gaan zoeken.

Kinderen onterven

Jouw kinderen kun je nooit helemaal onterven. Zij blijven altijd recht houden op hun kindsdeel, ook wel legitieme portie genoemd. Deze legitieme portie bestaat alleen uit geld en moet door de kinderen zelf worden opgeëist. Hij/zij heeft hier vijf jaar de tijd voor. Het kindsdeel is de helft van het bedrag dat het kind zou krijgen als hij/zij niet zou zijn onterfd. Deze legitieme portie kan eventueel doorschuiven naar de kleinkinderen als het kind zelf is overleden.

Onterven, hoe regel je dat?

Is er een erfgenaam die jij liever zoveel mogelijk buitenspel zet? Dan kun je een testament op laten maken bij de notaris. De notaris zal jou helpen om jouw wensen zo goed en duidelijk mogelijk op papier te zetten en kan met je doorspreken welke mogelijkheden er zijn.