“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Een notaris uit Kapelle in Zeeland is door de tuchtrechter op één dag twee keer geschorst. Dit door ernstige fouten die hij had gemaakt bij het afwikkelen van een erfenis.

Half miljoen

Door een fout die hij maakte bij het opstellen van een testament, kwam ruim een half miljoen euro bij de verkeerde persoon terecht. Toen de familie aan de bel trok moesten zij vervolgens twee jaar lang wachten op een inhoudelijke reactie. Pas toen de familie de notaris officieel aansprakelijk stelde besloot hij te reageren. Bij een andere familie maakte de betreffende notaris fouten bij het afwikkelen van de erfenis. Hierdoor deed de klant onbewust een verkeerde belastingaangifte met alle gevolgen van dien. Ook de klachten hierover werden door de notaris niet inhoudelijk beantwoord.

Vertrouwen

Door zijn acties en de manier van reageren heeft de notaris verwijtbaar gehandeld. Hij heeft het vertrouwen in het notariaat flink geschaad. De tuchtrechter geeft beide klagers dan ook gelijk en schorst de man in totaal voor drie weken. Dit ook omdat hij al vier keer eerder op de vingers was getikt, nadat er klachten waren binnengekomen. “Kennelijk hebben deze maatregelen bij de notaris niet tot een beoogde verbetering van zijn handelwijze geleid”, aldus de tuchtrechter.