“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

In de maand april vonden er opvallend veel sterfgevallen plaats. Er was bijna de hele maand sprake van oversterfte. Corona en de griepgolf die rondging worden aangewezen als veroorzakers van dit hoge aantal sterfgevallen.

Oversterfte

Het Centraal Bureau voor de Statistiek spreekt pas van oversterfte als het aantal sterfgevallen in een bepaalde periode veel hoger ligt dan verwacht voor de tijd van het jaar. In april overleden gemiddeld 350 mensen per week meer dan normaal gesproken. Ondertussen is dit aantal sterfgevallen weer normaal en is er geen sprake meer van oversterfte.

Oorzaak oversterfte

Wat precies de oorzaak is van het hoge aantal sterfgevallen is april is nog niet concreet te zeggen, maar er zijn wel vermoedens. Zo overlijden er nog altijd aardig wat mensen aan corona en hadden we in april te maken met een griepgolf die de nodige slachtoffers heeft gemaakt. De mensen die overleden waren voornamelijk ouderen en kwetsbaren.