Erfenis aanvaarden

Als je een erfenis aanvaardt, word je erfgenaam. We noemen dit zuivere aanvaarding. Als je een erfenis aanvaardt betekent dit dat je:

  • Samen met de andere erfgenamen verantwoordelijk bent voor de afwikkeling van de erfenis van de overledene.
  • Samen met de andere erfgenamen eigenaar wordt van de bezittingen en schulden van de overledene. Je treedt dan ‘vermogensrechtelijk in de persoon van de overledene’.

Dit betekent dat:

  • De schuldeisers de schuld van de overledene nu op de erfenis en op jouw vermogen kunnen verhalen.
  • Dit kan pas als alle schulden van de overledene zijn betaald en de erfenis volledig is afgewikkeld.

Zorg dat je als erfgenaam goed op de hoogte bent van alle rechten en plichten.

Schulden en erfenis aanvaarden

Wanneer je als erfgenaam de erfenis zuiver aanvaard kan je te maken krijgen met onverwachtse schulden uit een erfenis. Als deze schulden niet uit de erfenis betaald kunnen worden moet je deze schulden met je eigen geld aflossen. Dit kan voor vervelende situaties zorgen. Om erfgenamen te beschermen tegen deze onbekende schulden is het mogelijk om de erfenis met terugwerkende kracht beneficiair te aanvaarden. Hiervoor moet de kantonrechter een machtiging verstrekken. Voorwaarde is wel dat je als erfgenaam niets te verwijten valt; je was en je kon niet op de hoogte zijn van deze schulden.