“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Uitvaart

  • Het eerste dat geregeld moet worden bij een overlijden is de uitvaart.
  • Bekijk goed of er een uitvaartverzekering is.
  • Schakel een prettige uitvaartondernemer in. Deze zal je zoveel mogelijk uit handen nemen.
9,4
Klanten vertellen

530 beoordelingen

Lees voor

Op het moment dat iemand komt te overlijden moet er heel wat geregeld worden en komt er heel wat op de nabestaanden af. Een van de eerste dingen die snel geregeld moeten worden is de uitvaart, het afscheid van de overledene. Vaak heeft een overledene een uitvaartverzekering. In dat geval kunnen de nabestaanden op een makkelijke manier nagaan bij wie ze kunnen aankloppen en wat er qua diensten en kosten mogelijk is. Hier zijn meestal vrij duidelijke afspraken over gemaakt. Meestal komt er vervolgens een uitvaartbegeleider van de uitvaartverzekering, die de nabestaanden zoveel mogelijk werk uit handen neemt. Het is overigens niet verplicht om gebruik te maken van een uitvaartbegeleider die is aangesloten bij de verzekeraar. Je kunt ook zelf iemand kiezen.

Monuta heeft in heel Nederland uitvaartcentra zitten. Zoek een uitvaartcentrum bij jou in de buurt.

Geen uitvaartverzekering, maar wel een spaarpotje

Is er geen verzekering, dan is er de vraag of er een spaarpotje is voor de betaling van alle kosten die de uitvaart met zich meebrengt. Ook in dat geval kun je gewoon een uitvaartondernemer bij jou in de buurt bellen. Deze zal alles met je doorspreken en ook samen met jou bekijken hoe jullie de kosten zo laag mogelijk kunnen houden en er een mooie ceremonie van kunnen maken.

Geen geld, maar wel een uitvaart

Komt er iemand te overlijden die geen uitvaartverzekering heeft en er is geen spaarpotje, dan komen de kosten voor rekening van de erfgenamen of in sommige gevallen de bloed- en aanverwanten. Heeft een overledene geen verzekering, geld of familie, dan zal uiteindelijk de gemeente de uitvaart regelen. Degene die een uitvaartondernemer de opdracht geeft om de uitvaart te gaan regelen, is ook degene die verantwoordelijk is voor het betalen van de rekening. Is er dus geen verzekering en geen geld, denk dat goed na of je deze verantwoordelijkheid wel wil dragen.

Meer informatie