De vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting worden elk jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie.
De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van:

  • De relatie tot de overledene.
  • De waarde van de ontvangen erfenis.

Als erfgenaam val je binnen een zogenaamde tariefgroep. In onderstaande tabel zijn per tariefgroep de erfbelasting tarieven voor 2017 te vinden.

Tarieven erfbelasting 2017

In onderstaande tabel staan de erfbelasting tarieven voor 2017.

Erfbelasting tarieven 2017
Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1
(partners en kinderen)
Tariefgroep 1A
(kleinkinderen)
Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
€ 0 tot € 122.269 10% 18% 30%
€ 122.269 – hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen erfbelasting 2017

Over het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden. Dit wordt de vrijstelling genoemd. In onderstaande tabel staat tot welke bedragen deze vrijstelling geldt.

Vrijstellingsbedragen erfbelasting
Partners € 638 089
Kinderen en kleinkinderen € 20 209
Zieke en gehandicapte kinderen € 60 621
Ouders € 47 859
Overige verkrijgers € 2 129