De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van:

  • De relatie tot de overledene.
  • De waarde van de ontvangen erfenis.

Als erfgenaam val je binnen een zogenaamde tariefgroep. In onderstaande tabel zijn per tariefgroep de erfbelasting tarieven voor 2014 te vinden.

Tarieven erfbelasting 2014

In onderstaande tabel staan de erfbelasting tarieven voor 2014.

Erfbelasting tarieven 2014
Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1
(partners en kinderen)
Tariefgroep 1A
(kleinkinderen)
Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
€ 0 tot € 117.214 10% 18% 30%
€ 117.214 – hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen erfbelasting 2014

Over het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden. Dit wordt de vrijstelling genoemd. In onderstaande tabel staat tot welke bedragen deze vrijstelling geldt.

Vrijstellingsbedragen erfbelasting
Partners € 627 367
Kinderen en kleinkinderen € 19 868
Zieke en gehandicapte kinderen € 59 601
Ouders € 47 053
Overige verkrijgers € 2 092