De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van:

  • De relatie tot de overledene.
  • De waarde van de ontvangen erfenis.

Als erfgenaam val je binnen een zogenaamde tariefgroep. In onderstaande tabel zijn per tariefgroep de erfbelasting tarieven voor 2015 te vinden.

Tarieven erfbelasting 2015

In onderstaande tabel staan de erfbelasting tarieven voor 2015.

Erfbelasting tarieven 2015
Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1
(partners en kinderen)
Tariefgroep 1A
(kleinkinderen)
Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
€ 0 tot € 121.296 10% 18% 30%
€ 121.296 – hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen erfbelasting 2015

Over het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden. Dit wordt de vrijstelling genoemd. In onderstaande tabel staat tot welke bedragen deze vrijstelling geldt.

Vrijstellingsbedragen erfbelasting
Partners € 633 014
Kinderen en kleinkinderen € 20 047
Zieke en gehandicapte kinderen € 60 138
Ouders € 47 477
Overige verkrijgers € 2 111