De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van:

  • De relatie tot de overledene.
  • De waarde van de ontvangen erfenis.

Als erfgenaam val je binnen een zogenaamde tariefgroep. In onderstaande tabel zijn per tariefgroep de erfbelasting tarieven voor 2013 te vinden.

Tarieven erfbelasting 2013

In onderstaande tabel staan de erfbelasting tarieven voor 2013.

Erfbelasting tarieven 2013
Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1
(partners en kinderen)
Tariefgroep 1A
(kleinkinderen)
Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
€ 0 – € 118.254 10% 18% 30%
€ 118.254 – hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen erfbelasting 2013

Over het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden. Dit wordt de vrijstelling genoemd. In onderstaande tabel staat tot welke bedragen deze vrijstelling geldt.

Vrijstellingsbedragen erfbelasting
Partners € 616 880
Kinderen en kleinkinderen € 19 535
Zieke en gehandicapte kinderen € 58 604
Ouders € 46 266
Overige verkrijgers € 2 057

Tip:
Bekijk ook de tarieven voor de erfbelasting 2014.