“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Bloot eigendom, daaronder wordt verstaan het eigendom waar geen lusten en lasten van worden genoten. Er vindt hier dus geen ‘vruchtgebruik’ plaats.

Voorbeeld: een huis of land waarvan men eigenaar is, maar er niet in of op woont, daar
geen vergoeding (lusten) voor ontvangt maar ook geen kosten (lasten) voor betaalt. De eventuele
waardestijging c.q. waardedaling behoren wel bij het bloot eigendom