“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Erfrecht is het geheel van wettelijke regels betreffende de overgang van het vermogen van een overledene ( de erflater) op één of meer nog levende personen ( de erfgenamen).