“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Erfrecht is het geheel van rechtsregels en wetsbepalingen dat de overgang van de nalatenschap op de erfgenaam regelt.