“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Erfstelling is een testament of een uiterste wilsbeschikking waarbij de overledene (de erflater) aan één of meerdere personen zijn vermogen ( of schulden) nalaat.