“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Van een Ik opa testament spreek men als opa – oma een geldsom wil nalaten aan zijn klein- kinderen. Dit gebeurt veelal om dubbele vererving c.q. dubbele successierechten te voorkomen. Als de erfenis namelijk een generatie overslaat kan het tarief worden gedrukt omdat het vermogen slechts eenmaal vererft. Het kleinkind erft direct, niet via zijn ouders maar overigens pas wanneer deze overleden zijn. Het voordeel hiervan is dat er ook maar éénmaal successiebelasting hoeft te worden betaald.