“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Bij het langstlevende testament is de langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner de erfgenaam. De kinderen krijgen wel een vordering ter grootte van hun rechtmatige erfdeel. Het successierecht voor de kinderen moet berekend worden over de contante waarde van de vordering (bij huizen, aandelen e.d. de waarde op de dag van overlijden). De langstlevende ouder betaalt successierecht over de gehele nalatenschap verminderd met de waarde van de schuld aan de kinderen. Per 1 januari 2010 spreekt men niet meer over successierecht, maar over erfbelasting.