“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

De kinderen hebben altijd recht op hun legitieme portie oftewel hun wettelijk erfdeel.
De legitieme portie is dat deel van de nalatenschap waarop (klein)kinderen minimaal recht hebben. Dit is de helft van wat iemand zonder testament zou krijgen.

Voorbeeld:

Echtgenote is bij testament tot enig erfgenaam benoemd, zij heeft 3 kinderen

Kinderen doen beroep op legitieme portie.

Dus er zijn 3 kinderen en 1 partner, wat inhoudt dat ieder kind, als er geen testament is, 1/4 deel erft.
Het legitieme deel is helft van 1/4 = 1/8
Echter, omdat moeder nog in leven is en in het testament is bepaald, dat het legitieme erfdeel pas opeisbaar is na het overlijden van de moeder, krijgen de kinderen hun legitieme erfdeel dan ook daarna pas in handen. (moeder heeft dan het vruchtgebruik van de erfdelen van de kinderen.)