“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Legitimarissen zijn de erfgenamen die een wettelijk recht hebben op een in de wet bepaald deel (de legitieme portie) van de nalatenschap (de erfenis). Eigen kinderen zijn legitimarissen. Ieder kind heeft recht op zijn erfdeel.